Laatste nieuws

Lintjesregen: drie koninklijke onderscheidingen in Gorssel

Op maandag 26 april 2021 ontvingen acht inwoners van de gemeente Lochem een koninklijke onderscheiding, onder wie drie inwoners van Gorssel: Wilma Makkink, Jan Cees van Hasselt en Ed van Orden. Door het coronavirus is er geen feestelijke Lintjesregen op het gemeentehuis. Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve reikte de onderscheidingen uit bij de gedecoreerden thuis. 

Wilma Makkink - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
LintjeWilma kleinWilma Makkink en haar man Erik Meijer worden toegesproken door burgemeester Van 't ErveWilma Makkink is vanaf 1978 leidster van de padvindsters bij de Stichting Scouting Kompasnaald Gorssel. Ook is ze groepsraadlid, medeorganisator van de jaarlijkse rommelmarkt en collectant voor Jantje Beton en NL Doet. Vanaf 1993 is Wilma begeleider bij de zondagsschool KICK. Daar betrekt ze kinderen en jongeren bij thema’s rondom het geloof. Hier is Wilma ook mede-initiator en organisator van de bekende Herdertjestocht.
De openluchttheaters in de gemeente kunnen altijd rekenen op Wilma. Vanaf 1995 zet ze zich in Lochem in voor onder andere openluchtspelen en Winterwonderland. Vanaf 2013 is ze actief als bestuurslid in Gorssel, vooral voor kindervoorstellingen. De bekendheid en het aantal bezoekers voor deze openluchttheaters is mede door haar bevlogenheid en inzet sterk gestegen. Dat geldt ook voor het Openluchtspel Hummelo ‘Het Enghuizen’. Daar ondersteunt zij vanaf 2011 spelers en bouwploeg bij hoogstaand amateurtoneel en een prachtig decor.
Vanaf 2005 is Wilma vrijwilliger en bestuurslid bij acteergroep Het Woud der Verwachting Gelderland. Zij geeft lessen dramatische expressie en bereidt, in haar eigen theatertje bij haar boerderij, het Gebroeders van Lymborch Festival in Nijmegen voor en het jaarlijks evenement op Kasteel Ammersoyen. Ook betrekt Wilma spelers bij projecten op scholen over de Middeleeuwen. In 2006 werd Wilma bestuurslid bij Stichting Maelwael van Lymborch in Nijmegen, een erfgoedhuis met culturele en educatieve kwaliteiten. Zij organiseert er voorstellingen met een middeleeuws thema. Mede door Wilma is het niveau van de ‘levende geschiedenis’ in Gelderland sterk verhoogd. 
Noemenswaardig is dat Wilma samen met de acteergroep in 2010 een belangrijke rol had in kostuumshows in het Metropolitan Museum of Art in New York. 
Wilma is vanaf 2014 coach en regisseur bij de Battumse Revue. Hier is zij betrokken bij de sketches in het Sallandse dialect. In dat jaar werd ze ook regisseur, scriptschrijver en acteur bij Stichting IJsselhoeven. Met haar kennis van het agrarisch leven en cultureel erfgoed van de IJsselstreek stond zij aan de basis en was ook acteur van een paar grote theaterproducties. Verder organiseert Wilma de jaarlijkse Sapdag op IJsselhoeve ’t Valcke in Eefde. 
Wilma’s hobby is fotograferen. Ze maakt van bijna alle voorstellingen foto’s en ook jaarboeken.

Jan Cees van Hasselt - Officier in de Orde van Oranje-Nassau
LintjeJanCees kleinJan Cees van HasseltJan Cees van Hasselt leverde sinds 2002 een belangrijke bijdrage aan het herstel van de (inter)nationale charitatieve activiteiten van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht en het herstel van de internationale betrekkingen. Mede door zijn coördinatie zette de balije zich in voor de armen-, verslavings- en jeugdzorg. Hij had een belangrijk aandeel in het herstel van het contact met de Hochmeister van de ridderlijke orde te Wenen en van de samenwerking met de buitenlandse afdelingen (balijen) in Duitsland, Oostenrijk en de Baltische Staten. Via de oprichting van een internationale werkgroep bestiert de Deutsche Orden in verschillende delen van Duitsland en Oostenrijk verslavingsklinieken en verpleeghuizen. 
Van 2004 tot 2013 was Jan Cees lid van de Raad van Bestuur van de NV ‘Den Treek-Henschoten’ en lid van diverse werkcommissies. Hij maakte zich sterk voor de instandhouding van de cultuurhistorische landschapselementen. 
Vanaf 2005 is Jan Cees vrijwilliger bij en initiatiefnemer en medeoprichter van Stichting Urgente Noden Nederland en bewaakt hij de voortgang van de oprichting van lokale afdelingen. Hij was adviseur en medeontwikkelaar van de noodhulpbureaus. Sinds 2013 is de stichting formeel erkend en borgt de voortzetting van de stichting en activiteiten bij de Ridderlijke Duitse Orde Balije van Utrecht. 
Vanaf 2006 is hij bestuurslid en sinds 2008 voorzitter van de stichting De Boom, die het gelijknamige landgoed in de gemeenten Leusden en Woudenberg beheert. Hij zette zich in het bijzonder in voor een groene agenda voor het gebied en voor de natuurontwikkeling op het landgoed. Hij was nauw betrokken bij de oprichting van een aantal sociale fondsen, waaronder het Jeugdfonds van Den Boom en de instelling van de Annie de Beaufortspeld.  
In 2009 werd Jan Cees voorzitter van de Stichting tot Instandhouding der Goederen en Rechten van het Huis Bergh. Deze Stichting zet zich in voor het beheer en behoud van het Rijks monumentale Kasteel Huis Bergh en het bijbehorende landgoed en de grootste particuliere laatmiddeleeuwse kunstcollectie, alsmede het historisch familiearchief van de adellijke familie Van Heek. 

Ed van Orden - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
LintjeEd kleinEd van OrdenEd van Orden werkte van 1999 tot zijn pensionering in 2012 als docent aan het CIOS Arnhem. Daar was hij een van de kartrekkers bij de doorontwikkeling van de opleiding Sportieve Recreatie en Toerisme (MSRT). 
Ed is al meer dan 50 jaar verbonden met de Deventer Hockey Vereniging (DHV). Naast speler was hij onder andere coach van Dames 1 en Heren 1. Ed is actief voor diverse jeugdteams. Ook coacht hij Jongens C1, die hij zijn Groeibriljantjes noemt en die een finaleplek behaalden in de landelijke zaalcompetitie. Ed levert als vrijwilliger ook een grote bijdrage aan onder andere het organiseren van hockeyweekenden en -toernooien. In zijn vrije tijd fluit hij wedstrijden en hij is lid van de technische commissie en de selectiecommissie. Met zijn energie en inzet probeert hij iedereen de liefde voor hockey bij te brengen. Op 1 juli 2020 heeft Ed bedankt voor zijn hoofdfuncties, maar hij zet zich nog steeds met veel enthousiasme in als vrijwilliger. Van 1972 tot 2013 was Ed leercoach en opleidingsdocent bij de KNHB. Noemenswaardig is zijn inzet om toekomstige trainers ervan te overtuigen zich aan te sluiten bij een vakorganisatie. Ed heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van trainers en coaches in de hockeysport. Als vrijwilliger organiseerde Ed onder andere mede een activiteitendag ter ere van het 100.000e lid bij de KNHB.
Ed was van 1996 tot 2019 gitarist van de ‘Gorssel Huilt Band’. Gorssel Huilt was een jaarlijks evenement in Gorssel waar Nederlandse smartlappen en levensliederen gezongen werden.
In 2015 was Ed initiator van de Beweeggroep Gorssel. Een sport- en spelgroep voor een actieve groep “ouderen” vanaf 55 jaar. Hij zorgt voor het materiaal bij ’t Trefpunt en begeleidt de groep.
Vermeldenswaard is dat hij door snel en adequaat te handelen het leven gered heeft van een jongetje dat bij buren tijdens het spelen door het glas van de voordeur viel.

Overige benoemingen 
Andere inwoners van de gemeente Lochem die een lintje hebben gekregen:
Mevrouw M.J.W. (Riet) Rothman-Wijnbergen (76) uit Almen - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw J.C.M. (Ans) Jacobs (62) uit Almen - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer W.G.A. (Wim) Ruiterkamp (75) uit Barchem - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw E. (Ettie) Segers-Feith (72) uit Lochem - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw A. (Ayse) Boya-Armut (52) uit Lochem - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau


Redactie Gorssel.nl
26 april 2021

  

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends