Laatste nieuws

Lochem 3.0 krijgt toch subsidie

De gemeenteraad van Lochem sprak op 10 april 2017 opnieuw over Lochem 3.0. Het collegevoorstel, dat vorige maand na felle discussie werd afgewezen, stond - ditmaal op initiatief van een meerderheid in de raad zelf - opnieuw op de agenda. Het voorstel behelsde onder meer het beschikbaar stellen van een subsidie aan Lochem 3.0 van maximaal € 90.000 per jaar. Tijdens de vorige raadsvergadering steunde alleen het CDA het collegevoorstel.

Voortschrijdend inzicht
LochemVVVLochem, vestiging VVVKennelijk was er in de afgelopen weken sprake van voortschrijdend inzicht, want nu dienden Gemeentebelangen, CDA, D66, GroenLinks en VVD gezamenlijk een amendement in. Deze partijen waren nu wél bereid om in 2017 en 2018 de gevraagde subsidie van € 90.000 te verstrekken. De vijf partijen voerden als verklaring voor deze onverwachte ommezwaai aan dat er een ongewenste situatie was ontstaan na de vorige raadsvergadering: “Het toeristenseizoen is begonnen en de VVV moet toch zijn werk kunnen blijven doen”. Lochem 3.0 moet wel transparanter worden, een raad van toezicht instellen en zorg dragen voor de ‘marketing’ van de gehele gemeente Lochem. De organisatie kan ook verder met het verkennen van de mogelijkheden en het opstellen van een plan voor het invoeren van een Bedrijven Investerings Zone in de stad Lochem.
PvdA en VVD-raadslid Van der Most hadden liever een nieuw voorstel gezien en stemden tegen.

Weinig draagvlak
Zoals bekend stellen de Gorsselse en Eefdese ondernemers en dorpsraden zich kritisch op ten aanzien van de plannen van Lochem 3.0. Een gezamenlijk ondernemersfonds voor de hele gemeente is vooralsnog dan ook niet haalbaar. Bij de bespreking van het amendement werd nog opgemerkt dat ondernemers uit de kernen nu ook subsidie kunnen aanvragen voor lokale promotieactiviteiten. Daar zal echter nog meer duidelijkheid over moeten komen.


Redactie Gorssel.nl
11 april 2017

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends