Laatste nieuws

LochemEnergie start voorinschrijving nieuw zonnepark

ZonneparkZonnepark Aalsvoort Lochem, in aanlegHet burgerinitiatief LochemEnergie timmert al enkele jaren aan de weg met projecten voor het opwekken van zonne-energie. Inwoners van de gemeente Lochem die zelf geen mogelijkheid hebben zonnepanelen op hun huis te plaatsen, hebben nu de mogelijkheid mee te doen in een nieuw zonnepark van 360 panelen in de stad Lochem. Ook inwoners van Gorssel kunnen hieraan deelnemen.

LochemEnergie
Coöperatie LochemEnergie is al enkele jaren actief met het begeleiden van mensen die door middel van zonnepanelen willen bijdragen in verduurzaming van de energievoorziening en in beperking van hun woonlasten. De coöperatie heeft bijna 650 leden, verdeeld over alle kernen van de gemeente Lochem. In de kernen probeert LochemEnergie samen met de bewoners projecten te realiseren.

Duurzame energie in Gorssel
In Gorssel zijn al zonnepanelen verschenen op tal van particuliere huizen.
In samenwerking met IJsseldal Wonen zijn inmiddels op meer dan tien huurwoningen zonnepanelen beschikbaar voor de bewoners en ook op de nieuwbouw die nu op Grooterkamp gerealiseerd wordt krijgen acht huurders dankzij deze samenwerking de beschikking over goedkope, eigen opgewekte zonnestroom. In het project zonnepanelen op huurwoningen is volgens LochemEnergie nog ruimte voor meer deelnemers.
Mede dankzij een lening van de ouders van de J.A. de Vullerschool kon in juni 2015 een dak van de school volgelegd worden met zonnepanelen. De school beperkt hierdoor zijn stroomkosten en beschikt meteen over een aansprekend lespakket voor de kinderen.

Collectief zonnepark
En nu is er dan de mogelijkheid voor mensen die niet zelf zonnepanelen op hun dak willen of kunnen leggen mee te doen in een collectief zonnepark van 360 panelen. De panelen worden gelegd op industrieterrein Aalsvoort ten westen van de stad Lochem en zijn beschikbaar voor alle leden van LochemEnergie, ongeacht in welke kern ze woonachtig zijn.
Precieze details van de aanbieding zijn nu nog niet bekend, maar de constructie zal gelijkenis vertonen met de verhuur van zonnepanelen in drie eerder gebouwde zonneparken in de stad Lochem. In het kader van een gesubsidieerde lokale proef waren de panelen van die drie parken (107 kavels van vijf zonnepanelen) alleen beschikbaar voor mensen uit de stad Lochem. En daar was veel belangstelling voor, alle kavels zijn verhuurd. Nu zijn er dus 72 kavels van vijf panelen beschikbaar voor leden van LochemEnergie in alle kernen.

Informatie
LOGO LE
In oktober 2015 wordt een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor alle mensen die zich bij voorinschrijving als belangstellende aanmelden. Belangstellenden vinden hier nadere informatie over het project.
Inschrijven (zonder enige verplichting) voor het bijwonen van een informatiebijeenkomst in oktober 2015 kan via de website van LochemEnergie.

Gorssel, 21 september 2015

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends