Laatste nieuws

Loket in Lochem minder geopend omwille van Gorssels loket

Nauwelijks vragen
Loket FiekraHadzicKLHet gemeentelijk loket in Den Oldenhof in GorsselIn Gorssel is op woensdagen een medewerker van het Klant Contact Centrum (KCC) aanwezig om uiteenlopende publieksvragen te beantwoorden. In Gorssel lopen er echter nauwelijks mensen binnen met vragen. Omdat ook de medewerkers Burgerzaken mensen goed kunnen doorverwijzen, wordt geen aparte KCC-medewerker meer ingezet.

Burgerzakenloketten Lochem twee middagen dicht
In november 2012 nam de gemeenteraad een motie aan, waarmee een einde kwam aan een lange discussie over het al dan niet handhaven van een gemeenteloket in Gorssel. B&W wilde het Gorssels loket sluiten, maar na een intensieve lobby van de Vereniging Dorpsraad Gorssel en een burgerinitiatief besloot de raad uiteiendelijk dat er een loket in Gorssel moest blijven voor twee dagdelen per week. Maar daarbij bepaalde de raad tevens dat een loket in Gorssel niet mocht leiden tot extra personeelskosten. In de praktijk blijkt dat het met de huidige personele bezetting niet langer mogelijk is om de burgerzakenloketten in Lochem vijf werkdagen open te houden in combinatie met de woensdagopenstelling van het loket in Gorssel. Daarom heeft het college besloten om per 1 juli 2014 de loketten in Lochem op woensdag- en vrijdagmiddag te sluiten.

Openingstijden
Inwoners kunnen in Gorssel terecht voor het aanvragen van burgerzakenproducten op iedere woensdag. Dat kan alleen op afspraak via telefoon 0573-28 92 22  of via internet via deze directe link.  

De loketten in Lochem zijn vanaf 1 juli open op:

  • Vijf ochtenden met vrije inloop (ma, di, woe, do, vrij)
  • Donderdagavond (vrije inloop) en
  • Drie middagen op afspraak (ma-middag, di-middag en do-middag).

Bij de start van het loket werd afgesproken dat de werking van het loket Gorssel tussentijds onderzocht zou worden. Eind 2014 besluit de gemeenteraad over de voortzetting van het gemeentelijk loket in Gorssel op basis van een eindevaluatie.


Gorssel, 28 mei 2014

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends