Laatste nieuws

Markeweg en Ravensweerdsweg op de schop

Circulus-Berkel Buitenruimte is begonnen met de uitvoering van het wegenonderhoud in het buitengebied. De Markeweg en de Ravensweerdsweg in het buitengebied van Gorssel zijn in week 28 (vanaf 9 juli 2018) aan de beurt. Er worden slijtlagen aangebracht en in de week daarop worden de slijtlagen geveegd en wordt steenslag afgevoerd.  In het hele buitengebied van de gemeente worden verder kleine asfaltreparaties uitgevoerd. Er zullen tijdens de werkzaamheden mogelijk korte tijd wegafsluitingen en omleidingen zijn.

Inspectie
Ravensweerdsweg kleinNieuwe slijtlagen voor de Ravensweerdsweg (hierboven) en de Markeweg in GorsselDe kwaliteit van alle wegen in de gemeente Lochem wordt om de twee jaar geïnspecteerd. Met de inspecties brengt de gemeente in kaart welke wegen groot onderhoud nodig hebben en welke wegen geen of licht onderhoud. Daarnaast heeft de gemeente een meerjarenplanning opgesteld voor de reconstructie van wegen.

Functiegericht wegbeheer
Het onderhoud van de wegen in het buitengebied vindt plaats op basis van een categorisering op de gebruiksfunctie van wegen (functiegericht wegbeheer). 
De zoektocht naar een betaalbare manier om wegen te onderhouden mondde een aantal jaren geleden uit in een proef met zogenaamd functiegericht wegbeheer bij Laren. Daaruit bleek dat er behoefte was aan een wegcategorisering, die de functie van wegen onderscheidt en het daarbij behorende onderhoud. De ene weg is belangrijker dan de andere, omdat hij bijvoorbeeld veel gebruikt wordt of een belangrijke ontsluitingsweg tussen kernen is. Inwoners, bedrijven en gebruikers hebben meegedacht over deze categorisering. 
Voor vragen over de uitvoering van het wegonderhoud kunt u contact opnemen met Circulus-Berkel Buitenruimte, tel 0900-9552.

  • lees hier meer over de categorisering van wegen rond Gorssel


Redactie Gorssel.nl
6 juli 2018

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends