Laatste nieuws

Medewerkers gemeente Lochem op de markt in Gorssel

Schakel met de gemeenteIn de week van 16 t/m 18 december 2014 staan medewerkers van de gemeente Lochem op de weekmarkten in een aantal kernen in de gemeente. Wethouder Trix van der Linden en kerncontactfunctionarissen Liesbeth van Rijn en Appie Baas zullen aanwezig zijn om met bezoekers van de markt in gesprek te gaan.
In Gorssel gebeurt dat op de markt op woensdagmiddag 17 december van 16.00 – 17.30 uur.

Veranderingen in de zorg
Wethouder Trix van der Linden zal op de markt aanwezig zijn om met iedereen die dat wil in gesprek te gaan over de veranderingen in de zorg. Op onder andere deze manier wil de gemeente een beeld krijgen van de vragen die er leven en van de initiatieven die worden genomen.
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente immers verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning, jeugdhulp en werk en inkomen. De gemeente organiseert het ‘dichter bij huis’ en wil zorgen voor goede afstemming op de persoonlijke situatie. Het gaat erom dat iedereen precies de hulp krijgt die nodig is om mee te doen in onze samenleving: licht waar mogelijk, intensief of specialistisch waar nodig. Zo moet er maatwerk worden geleverd en voorkomen worden dat problemen verergeren. Er verandert  veel, maar de gemeente wil dat geleidelijk doen.

‘Schakelen’
Ook Liesbeth van Rijn en Appie Baas zijn op de markt aanwezig. Naast kennismaken is hun doel om inwoners te informeren hoe zij in contact kunnen komen met de gemeente. Niet voor reguliere zaken, maar speciaal wanneer inwoners een idee of wens hebben voor hun straat, wijk, kern of zelfs voor de hele gemeente. Het motto daarbij is: ‘Schakelen met de gemeente’.
Liesbeth van Rijn en Appie Baas zijn de kerncontactfunctionarissen van de gemeente Lochem. Naast contacten met inwoners hebben zij ook contact met de dorpsraden over allerlei zaken die de inwoners en hun dorpen in de gemeente aangaan.
Transities

Chocolademelk
Inwoners zijn van harte welkom om, onder het genot van een kop warme chocolademelk, met de medewerkers van de gemeente te komen praten.


Gorssel, 13 december 2014

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends