Laatste nieuws

Meedenken over Omgevingsvisie Lochem

Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevings­wet in werking. De Omgevings­wet bundelt alle huidige wetten over de leef­omgeving en er is meer ruimte voor initiatieven uit de samen­leving. Een van de onder­delen van de wet is de verplichting voor gemeenten om binnen drie jaar na inwerking­treding van de nieuwe wet een omgevings­visie op te stellen: een strategische visie voor de lange termijn die betrekking heeft op de gehele fysieke leef­omgeving. De omgevings­visie vervangt de huidige structuur­visie (in de gemeente Lochem is dat de Structuur­visie 2012-2020) en heeft een ruimere reik­wijdte dan de structuurvisie: een structuur­visie bestrijkt alleen ruimtelijke aspecten. 

Verschillen
Hoewel de omgevingsvisie dus enigs­zins lijkt op de traditionele structuur­visie, zijn er twee belangrijke verschillen. Ten eerste: in de omgevings­visie worden verschillende visies samen­gebracht tot één verhaal over de fysieke leef­omgeving (denk aan cultureel erfgoed, water, wonen, milieu, landschap, gezondheid, bodem­kwaliteit, mobiliteit, economie en vestigings­kwaliteit) en ten tweede: de omgevings­visie moet tot stand komen op basis van participatie.

Omgevingsvisie gemeente Lochem
Omgevingsvisie kleinHoutskoolschets: begin van de participatie voor een omgevingsvisie in 2020Ook de gemeente Lochem moet dus een omgevings­visie opstellen, waarin beschreven staat wat de doelen zijn voor de leef­omgeving in de gemeente tot 2040.
Met het in de nieuwe wet voorgeschreven participatie­proces is in de gemeente Lochem in 2020 al een begin gemaakt. Met inbreng van inwoners en belang­stellenden is toen een ‘houtskool­schets’ tot stand gekomen. Mee­denken kon destijds vanwege corona alleen online.
Nu wil de gemeente het proces vervolgen en worden inwoners, onder­nemers en organisaties uitgenodigd om mee te denken en te praten over hun eigen leef­omgeving. Inwoners kunnen gedurende de maand mei 2023 hun mening geven.

Meedenken
Meedenken kan op drie manieren: tijdens zogenaamde MeeDenkAvonden, via ‘gesprekken op straat’ met medewerkers en raads­leden en online. 
Tijdens ‘MeeDenkAvonden’, verdeeld over de gemeente en bestemd voor jong tot oud, kunnen inwoners mee­praten over de toekomst van hun leef­omgeving. Tijdens deze avonden worden ideeën en wensen verzameld en er wordt gezamen­lijk gekeken naar sterke en minder sterke punten in dorp, stad of buitengebied. Mee­denken voor Gorssel, Epse, Joppe en Eefde kan op donder­dag 25 mei 2023 in Museum MORE in Gorssel, van 19.30 – 21.30 uur. Graag wel van tevoren aan­melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Een tweede mogelijk­heid is tijdens ‘gesprekken op straat’. Vooraf­gaand aan de MeeDenkAvonden in mei bezoeken medewerkers en raads­leden van de gemeente alle kernen. Op straat, tijdens de week­markt of bij de super­markt gaan ze in gesprek met inwoners om te horen wat zij belangrijk vinden voor hun leef­omgeving. In Gorssel zijn ze ’s middags aanwezig op zater­dag 13 mei 2023.
Tot slot kunnen mensen die niet bij de MeeDenkAvonden aanwezig kunnen zijn online hun mening geven via een enquête op de speciale webpagina 'Omgevingsvisie' van de gemeente Lochem. Dit kan tot 31 mei 2023.
Van de uitkomsten van de enquête wordt een anonieme samen­vatting gemaakt. Die samenvatting staat eind juni 2023 op dezelfde webpagina.

Resultaten inbreng
De resultaten van de meedenk­avonden, de gesprekken op straat en de online enquête worden gebruikt bij het opstellen van de omgevings­visie. Als het bijvoorbeeld gaat om mooie plekken (die door meerdere mensen worden gedeeld), dan is dat belangrijk voor de beschrijving van de waarden die behouden moeten blijven. Zijn er bij­voorbeeld plekken die mensen liever anders zien en waar de gemeente op moet inzetten de komende twintig jaar (en als die mening wordt gedeeld door meer mensen), dan is ook dat in­breng voor de doelen en ambities die in de omgevings­visie worden opgenomen. Daarbij wordt ook gekeken of de inbreng past in een omgevings­visie of dat het misschien ergens anders thuishoort.


Redactie Gorssel.nl
29 april 2023

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends