Laatste nieuws

Meepraten met de raad over accommodaties Gorssel

De gemeenteraad van Lochem spreekt tijdens de Politieke avond van 2 oktober 2023 over het raads­voorstel ‘Locatiekeuze en ontwikkeling MFA Gorssel’. De raad doet dat in een zogenaamde beeld­vormende tafel. Dat betekent dat de raads­leden zich een beeld willen vormen over het onder­werp door met inwoners in gesprek te gaan.
De raad lijkt akkoord te gaan met de gekozen locatie voor samen­voeging van accommodaties, maar zet wel vraag­tekens bij het inkrimpen van de sportf­aciliteiten in het nieuwe gebouw. 

Locatie Vullerschool
Plangebied Vullerschool kleinHet Lochemse college kiest voor samen­voeging van accommodaties en voorzieningen in Gorssel op de locatie van de Vuller­school en vraagt de raad daarvoor een voorbereidings­krediet beschikbaar te stellen. In het raads­voorstel is gekozen voor een gebouw van ruim 5.500 m2 bruto vloer­oppervlak met onder andere de school, maatschappelijke vierkante meters, twee sport­zalen, parkeren deels onder­gronds en deels op het maai­veld. De Vuller­school wordt gebruiker en de andere partners (Partou, Bibliotheek, Welzijn Lochem, consultatie­bureau Yunio, ’t Baken en het gemeenteloket) zijn huurder.

Raad kritisch over sportfaciliteiten
Tijdens een eerdere informerende tafel bleek de raad wel tevreden te zijn over de locatie voor de nieuw­bouw, maar er was ook kritiek op het voorstel om de sport­accommodatie van de huidige drie zalen in ‘t Trefpunt terug te brengen naar twee in het nieuwe gebouw. De drie sport­zalen in ‘t Trefpunt worden onder meer gebruikt voor zaal­voetbal en in de winter voor hockey. Ook de betreffende sport­verenigingen vrezen voor hun voort­bestaan als gekozen wordt voor minder zalen in de nieuwe sporthal. Maar wethouder Lex de Goede gaf aan te kijken naar de huidige bezettings­graad in ’t Trefpunt en die is volgens hem erg laag. Daar waren verschillende raadsleden het niet mee eens en bovendien vonden ze dat er ruime sportfaciliteiten nodig zijn voor de jeugd in Gorssel. Ook de Dorpsraad Gorssel wil graag drie zaal­delen behouden en hoopt dat de plannen rond de MFA verder worden doorgezet.

Meespreken
De beeldvormende tafel vindt plaats op 2 oktober 2023, zaal Ampsen in het gemeente­huis van Lochem, aanvang 20.15. Inwoners kunnen meespreken tijdens de beeldvormende tafel. Hiervoor moet u zich wel vooraf aanmelden bij de griffie. Dit kan ook telefonisch via 0573-289222. Publiek is welkom in het gemeentehuis. 
De raadsvergaderingen en de tafelgesprekken in zaal Ampsen zijn ook live en achteraf te bekijken (zie daarvoor de Agenda op Gorssel.nl.Redactie Gorssel.nl
28 september 2023

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends