Laatste nieuws

Museum MORE krijgt nieuwe artistiek directeur

Per 1 augustus 2021 is Maite van Dijk de nieuwe artistiek direct­eur bij Museum MORE in Gorssel en Museum MORE | Kasteel Ruurlo. Zij trekt tot 1 septem­ber samen op met de huidige artis­tiek directeur Ype Koop­mans, die dan officieel afscheid neemt.

Van Gogh Museum
Maite van Dijk Museum MORE fotoEvaBroekema kleinMaite van Dijk volgt Ype Koopmans op als artistiek directeur van Museum MORE (foto Eva Broekema)Maite van Dijk (1982) is senior conservator bij het Van Gogh Museum in Amster­dam, waar ze sinds 2008 werkt. Daar is ze verant­woordelijk voor de collectie negentiende-eeuwse schilder­kunst. Maite woont nu nog met man en kinderen in Amsterdam, maar zal naar de om­geving van Museum MORE ver­huizen.

Jong en dynamisch
Ype Koopmans, artistiek directeur: “Ik ben enorm blij dat Maite van Dijk bereid is gevonden de functie van artis­tiek directeur van mij over te nemen. Ik zie er naar uit samen met haar te zorgen voor continuïteit én voor het verdere uit­bouwen van onze internationale tentoonstellings­programmering. Maite heeft een geweldige staat van dienst, ze heeft oog voor kwaliteit maar is tegelijke­tijd jong en dynamisch en heeft frisse ideeën. Behalve artis­tiek is zij ook inhoudelijk onder­scheidend als gepromoveerd kunst­historicus”.

Nieuwe collectieopstelling
Maite van Dijk treedt aan in een jaar waarin Museum MORE | Kasteel Ruurlo een nieuwe collectie­opstelling met werken van Carel Willink presen­teert. En in Museum MORE in Gorssel zullen in 2021 drie grote internationale tentoon­stellingen te zien zijn met oeuvre-overzichten van respectie­velijk Pat Andrea en Konrad Klap­heck, gevolgd door Tsjechische Realisten uit het Inter­bellum. Daarnaast zal er aandacht zijn voor de werken van Jan van Her­wijnen in de zomer en in het najaar Arjan van Hel­mond. Ook verschijnt het eerste collectie­boek van Museum MORE met 100 top­stukken uit de verzameling van Museum MORE die samen een eeuw realis­me omvatten.


Gorssel, 3 december 2020

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends