Laatste nieuws

Inpassingsplannen N348 aangenomen

De provincie Gelderland werkt aan het aanpassen van de kruispunten Quatre Bras-Flierderweg en Jodendijk-Scheuterdijk in de N348 tussen Gorssel en Eefde. De concept ontwerpbesluiten (inpassingplannen) voor beide reconstructies waren op 9 november 2016 onderwerp van besluitvorming door Provinciale Staten. Beide inpassingsplannen zijn door Provinciale Staten vastgesteld. Uitvoering van de plannen zal volgens de planning in 2018 kunnen beginnen.

Moties
QuatreBras kruispuntKruispunt Quatre BrasD66 diende bij de behandeling van de inpassingsplannen samen met PvdA, VVD en 50+ een motie in, waarin gepleit werd voor een objectief onderzoek naar een oplossing op maat en rekening te houden met de belangen van aanwonenden van de N348. Veiligheid dient daarbij voorop te staan.
Een tweede motie van CU, CDA, GL en SP pleitte voor een proef (zoals eerder geopperd door de gemeente Lochem) om te kijken naar de effecten van snelheidsverlaging op de veiligheid op soortgelijke wegen. Die proef zou dan niet per se op het onderhavig weggedeelte hoeven plaats te vinden.

Plannen vastgesteld
Gedeputeerde Bieze (VVD) deelde de zorgen die in beide moties vervat waren, maar wilde en hoefde er nu bij het vaststellen van de inpassingsplannen geen rekening mee te houden. Bieze: “Inpassingsplannen regelen immers niet de snelheid op wegen”.
Wel zegde ze naar aanleiding van de motie van CU toe bij de planvorming voor de nieuwe provinciale wegenvisie rekening te willen houden met de mogelijkheden tot snelheidsverlaging op soortgelijke wegen (combinatie immers van erfontsluiting en gebiedsontsluiting).
De inpassingsplannen werden vervolgens unaniem aangenomen. Beide moties haalden het ook, maar die hebben dus geen invloed op de uitvoering van de inpassingsplannen.

Procedure
Nu de plannen zijn vastgesteld worden ze opnieuw ter inzage gelegd. Indieners van eerdere zienswijzen kunnen hiertegen beroep aantekenen bij de Raad van State.


Redactie Gorssel.nl
9 november 2016

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends