Laatste nieuws

‘Naar een levenskrachtig Gorssel’

Op 30 mei 2018 presenteerde de Kerngroep DorpsOntwikkelingsPlan (DOP) het concept Dorpsplan 2018-2023 tijdens de algemene ledenvergadering van de Dorpsraad Gorssel. De Kerngroep, bestaande uit Ava van Baaren, Gerda Mulder, Sierk Plaat, Erma Prins, Linda Sanders en Willem Jan Struyck, doet sinds januari 2018 regelmatig verslag van de ontwikkelingen rond het concept Dorpsplan via artikelen op Gorssel.nl en in De Gids. Gorssel.nl laat de Kerngroep hieronder aan het woord in een verslag van de laatste ontwikkelingen rond het dorpsplanproces.

De Kerngroep DOP aan het woord
ALV18 2 kleinPresentatie concept Dorpsplan op 30 mei 2018“Op naar een levenskrachtig Gorssel, dat moet de centrale boodschap van het nieuwe dorpsplan zijn, vindt een van de Gorsselnaren in zijn reactie op het concept. Met een langetermijnvisie op een attractief, slim, vitaal, coöperatief, veilig, energieneutraal en gelukkig dorp. De onafhankelijke Kerngroep die het Dorpsplan (DOP) 2018-2023 op verzoek van de Dorpsraad Gorssel opstelt is het daarmee eens. En wie zou dat niet zijn? Het wordt echter iets ingewikkelder als we elkaar bevragen over de manier waarop die levenskrachtige gemeenschap gevormd moet worden en behouden moet blijven. Een limiet stellen aan het aantal bezoekers om de rust te bewaken zal lastig worden. Museum MORE ziet ons aankomen. De kwaliteit en frequentie van evenementen in het dorp heb je dan weer wel samen in de hand. En met een beetje goede wil van de overheid ook een soepele verwerking van verkeersstromen.

Voorzieningen
DOPAcco kleinBreed gedragen onderzoek accommodaties noodzakelijkIn samenspraak met de gemeente onderzoek doen naar ideale omvang en locatie van voorzieningen voor onderwijs, sport en ontmoeting is goed te doen. In het concept Dorpsplan wordt aanbevolen daartoe een breed gedragen werkgroep in te stellen. Inwoners van Gorssel zouden actief bij de plannen moeten worden betrokken, is een suggestie, bijvoorbeeld via een enquête of stemming over concrete voorstellen. Leerlingen van de Vullerschool, een niet onbelangrijke doelgroep, hebben bijvoorbeeld een duidelijke mening over het nut van een multifunctioneel complex. De afstand van school naar sportveld of zwembad is eigenlijk helemaal geen probleem. Fietsen is gezond, je beleeft nog eens wat onderweg en het is een goede voorbereiding op het serieuzere werk later: samen op weg naar het vervolgonderwijs.

Denkkracht van ouderen
Kijk naar ouderen als actieve producent en consument van cultuur, educatie, welzijn en maatschappelijke dienstverlening in plaats van alleen als cliënt van de zorg, stelt een dorpsgenoot met nadruk. En gebruik hun denkkracht bij thema's als innovatie in de woningbouw en ontwikkelrichting van voorzieningen in ons mooie dorp. Maak in combinatie hiermee de weg vrij voor creatieve en vernieuwende zakelijke dienstverlening.

Natuur en landschap op één
DOPNatuur1 kleinNatuur en landschap op éénZet behoud van natuur en landschap nou maar gewoon op nummer één, is de suggestie van een ander, want dat is de voornaamste reden waarom mensen in Gorssel willen blijven of willen komen wonen. Die voorzieningen en dat verkeer zijn belangrijk, maar dat regelen we samen wel….

Betrokkenheid groot
BijeenkomstDOP20 2 18 7a kleinGrote betrokkenheid bij GorsselnarenDe betrokkenheid van de Gorsselnaren was en is enorm. Tijdens de bijeenkomsten in februari, maart en mei gingen er talloze suggesties over tafel. De Post-it afdeling van Gorssel.nl kan nog bijna dagelijks nieuwe suggesties aan de wand prikken. Ook via de mail laat Gorssel van zich horen. En dat blijft hopelijk zo.

Positie Kerngroep
Uit verschillende reacties blijkt echter dat de positie van de Kerngroep DOP niet helemaal duidelijk is.
We leggen het graag nog een keer uit. De kerngroep is een groep actieve en onafhankelijke dorpsgenoten die een manier heeft bedacht om u aan het woord te laten en uw opvatting en idee te delen met alle dorpsgenoten. Ze houden als het ware de communicatiemotor draaiende en u kon en kunt nog steeds achterop springen totdat de finish is gehaald en het Dorpsplan 2018-2023 begin september 2018 aan de Dorpsraad wordt aangeboden ter realisatie. Het plan van de Dorpsraad is om diverse nieuwe werkgroepen samen te stellen die de uitvoering de komende jaren voortvarend ter hand willen nemen. Actieve dorpsgenoten hebben zich reeds gemeld. Ook u kunt mee doen. Laat het de Dorpsraad weten. Wellicht ten overvloede: de kerngroep maakt geen deel uit van het bestuur van de Dorpsraad of van de accommodatiewerkgroep. De laatste bestaat uit bestuurders van school, Trefpunt, zwembad en sportverenigingen. Zij houden zich samen met de gemeente al drie jaar bezig met de toekomst van deze voorzieningen en hun voorstel wordt daarom naast alle andere geluiden in het Dorpsplan genoemd.“

Speciale Dorpsplanpagina
Tot zover het verslag van de Kerngroep DOP. Alle verslagen en reacties zijn nog tot september 2018 te raadplegen op de Dorpsplanpagina van Gorssel.nl.


Gorssel, 10 juli 2018

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends