Laatste nieuws

Natuur van de Gorsselse Heide beschermd door BOA

Vanaf 1 april 2021 zal er met enige regelmaat een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) te vinden zijn op de Gorsselse Heide. De ambtenaar ziet toe dat mensen hun honden aan de lijn houden, paarden het ven niet ingaan en dat iedereen op de paden blijft die ervoor bedoeld zijn. Zo krijgen kwetsbare soorten meer kans en wordt de natuur beschermd.
Ook worden er nieuwe borden geplaatst, die de verschillende paden aangeven en die mensen op de regels attenderen. Deze komen bij de ingang aan de Elzerdijk en op de hoek Elzerdijk/Reeverdijk en op de heide zelf. Rentmeester Jacques Duivenvoorden: “Op deze manier worden kwetsbare soorten beter beschermd en bieden we de mensen ook iets moois.”

Heide NiekHidding325pxFoto: Niek HiddingHet natuurgebied wordt beheerd door de Stichting Marke Gorsselse Heide. Die wil honden­bezitters, mountain­bikers, ruiters en wandelaars graag de ruimte om op hun manier van de natuur te genieten.
Het bestuur van de stichting en de gidsen van IVN, die wandelingen en excursies in het gebied verzorgen, hebben afgelopen jaar regelmatig honden­bezitters aan­gesproken en hen een folder gegeven met uitleg. Daarin staat onder meer dat loslopende honden geurtjes achter­laten die wild verstoren, dat het betreden van het ven voedings­stoffen in het water brengt die slecht zijn voor onder andere libellen en dat de uitwerpselen van honden desastreus kunnen zijn voor de koeien die er grazen om de heide open te houden.

Gorsselse Heide
Nederland heeft nog ongeveer 36.000 ha heide en dat is nog maar 10% van het areaal van 100 jaar geleden. De meeste terreinen zijn ‘droge of vochtige’ heideterreinen die te klein zijn voor het kunnen overleven van kenmerkende flora- en faunasoorten. De Gorsselse Heide is een van de weinige natte heideterreinen in Nederland en met ruim 100 hectare een kansrijk gebied. Kenmerkende maar tegelijkertijd zeldzame soorten voor dit type terrein, zoals de nachtzwaluw, klapekster, roodborsttapuit, maar ook de levendbarende hagedis en zandhagedis komen hier voor.
Ook de Gorsselse Heide was vroeger veel groter en strekte zich uit tot aan de kom van Gorssel. In de 19 eeuw werd een deel in gebruik genomen als militair oefenterrein en dat is eigenlijk het behoud geweest van de huidige heide. Het omringende gebied werd steeds meer ontgonnen voor land- en bosbouw. Tankgrachten, grote hekken en kogelvangers (schietbulten) op de Gorsselse Heide herinneren nog aan het militair gebruik. In 2006 deed defensie het gebied definitief van de hand.
Van 2014 tot 2016 is de Gorsselse Heide vergroot door aangrenzend bosgebied te kappen en zijn maatregelen genomen om uitdroging te voorkomen. De heide heeft daarmee haar oorspronkelijke natuur- en cultuur­waarden teruggekregen.

 

 
Gorssel, 30 maart 2021 

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends