Laatste nieuws

Natuurherstelplan Gorsselse Heide van start

Vrijdagmiddag 27 juni 2014 wordt het officiële startsein gegeven voor de uitvoering van het natuurherstelplan van de Gorsselse Heide. Oorspronkelijk was de Gorsselse Heide een nat heidegebied met een voor Nederland unieke flora en fauna. Deze natuur dreigt door verdroging te verdwijnen. Met het uitvoeren van het herstelplan krijgt het gebied weer het karakter van de ‘natte heide’ terug, met de natuur- en cultuurwaarden die daarbij hoorden tot het gebied militair oefenterrein werd. Het heidegebied was vroeger aanzienlijk groter, maar is geleidelijk aan in gebruik genomen als bemeste landbouwgrond. Het huidige restant is bewaard gebleven omdat het in gebruik was bij defensie.

Werk in uitvoering
Heide Jacques1024pxDe werkzaamheden beogen het hemelwater langer vast te houden en de oorspronkelijke biodiversiteit te herstellen. Onder de heide zit een leemlaag die ervoor zorgde dat het gebied nat bleef, maar die laag is op meerdere plaatsen door defensie doorboord om het gebied geschikter te maken als militair oefenterrein. Verlaging van het grondwaterpeil en waterbeheer voor omliggende landbouwgebieden zorgden voor verdere verdroging.  Die gaten zullen worden gedicht, watergangen worden opgehoogd en bomen gekapt. Ook wordt de houtopslag in venoevers verwijderd om verzuring tegen te gaan. 
De werkzaamheden gaan eind juli van start en nemen naar verwachting twee jaar in beslag. Er wordt alleen gewerkt buiten het broedseizoen van de vogels.

Unieke flora en fauna
HeideSchietbaanDe voormalige schietbaan bij de Gorsselse HeideDe Stichting IJssellandschap kocht in 2009 het voormalige militaire terrein en sindsdien wordt het beheerd door de Stichting Marke Gorsselse Heide, die het herstelplan ook uitvoert. Als symbolische start van de werkzaamheden wordt vrijdagmiddag 27 juni een eerste boom gekapt bij de voormalige schietbaan.
Het startsein voor de werkzaamheden wordt gegeven door de werkgroep van de Christelijke Jeugdbond van Natuurvrienden. Zij deden in 1963 een inventarisatie van de flora en fauna. Hun rapport laat zien dat er toen nog typische dieren en planten waren die sterk achteruit zijn gegaan of verdwenen. Met de herstelmaatregelen en een nieuw padenplan op de heide worden kwetsbare flora en fauna in de toekomst beter beschermd.


Meer over de Gorsselse Heide en het herstelplan op 
www.markegorsselseheide.nl 


Gorssel, 27 juni 2014

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends