Laatste nieuws

Nieuw college Lochem geïnstalleerd

Tijdens de raads­vergadering van maandag 30 mei 2022 is het nieuwe college van de gemeente Lochem geïnstalleerd. Er zijn vier wet­houders, waarvan er drie nieuw zijn: Marja Eggink (Gemeente­belangen), Wendy Goodin (Gemeente­belangen) en Lex de Goede (Mee­denken met Lochem). Eric-Jan de Haan (VVD) keert in het nieuwe college terug als wet­houder.

Portefeuilleverdeling
College2022 kleinDe portefeuille­verdeling is op hoofd­lijnen bekend. Dat geldt ook voor het kernwethouder­schap: voor Gorssel neemt Lex de Goede die taak op zich.
Marja Eggink behartigt ruimtelijke ontwikkeling, wonen, landbouw, land­schap en water. Ze is kern­wethouder voor Exel en Laren.
Eric-Jan de Haan heeft de portefeuille economie, recreatie en toerisme, mobiliteit en bestuurlijke vernieuwing. Hij is kern­wethouder voor Harfsen en Lochem.
Wendy Goodin heeft de aandachtsgebieden sociaal domein, basis­mobiliteit, onderwijs, kunst en cultuur. Wendy is kern­wethouder voor Almen, Barchem en Zwiep.
Lex de Goede heeft in zijn takenpakket financiën en maatschappelijk vast­goed, klimaat en energie, openbare ruimte en sport. Hij is kern­wethouder voor Eefde, Epse/Joppe en Gorssel.

Wonen, samenleven en werken
Tijdens de raads­vergadering werd ook het coalitie­akkoord gepresenteerd. Hierin staat op hoofd­lijnen wat het nieuwe college de komende jaren wil bereiken. Belangrijkste thema’s in het coalitie­akkoord zijn wonen, samen­leven en werken. 
Voor het thema wonen geldt dat het nieuwe college als opdracht heeft op zo kort mogelijke termijn de kern­visies vast te stellen en te onder­zoeken waar zo snel mogelijk met woning­bouw begonnen kan worden. Daarbij zijn bouw­locaties binnen en buiten de kernen in beeld. Eerst wordt gekeken naar locaties waarvoor de gemeente het recht van aan­koop heeft en naar gronden die al bij de gemeente in eigen­dom zijn. Het college zet in op de bouw van meer woningen: op de eerste plaats betaal­bare woningen voor de lagere en midden­inkomens (ook huurwoningen). 

Collegeprogramma
De plannen en de belangrijkste doelen komen in het nieuwe college­programma te staan. Dat collegeprogramma wordt de komende weken verwacht.


Redactie Gorssel.nl
5 juni 2022

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends