Laatste nieuws

Nieuw elan voor Buitenkunstig Gorssel

In augustus 2019 hing het lot van Buitenkunstig Gorssel aan een zijden draadje, maar na een dringende op­roep op Gorssel.nl kwamen er voldoende aan­meldingen binnen om het voortbestaan van het jaarlijkse evenement te garanderen. Inmiddels is een nieuw bestuur, dat uit elf mannen en vrouwen bestaat, enthousiast bezig met een nieuwe editie op 21 juni 2020.

Korte terugblik
In 2010 nam de toenmalige bedrijfsleider van de Roskam, Cees Oxener, het voor­touw voor een klein­schalig evenement in Gorssel met kunst, brocante en straat­theater. Dit groeide in tien jaar tijd uit tot een groot evenement op de derde zondag in juni. In 2013 werd de Stichting Buitenkunstig Gorssel opgericht door Hester Bolink (TUI at home) en Annemieke Willems (House of Tweeds). Hester heeft sinds 2013 de kar van Buiten­kunstig Gorssel getrokken; na zeven jaar gaf zij aan hiermee te stoppen. Even leek hiermee het evenement ter ziele te gaan, maar gelukkig heeft een aantal vrij­willigers de koppen bij elkaar gestoken en is een nieuw bestuur samengesteld met voorzitter Gerda Mulder (Zigzag wonen). Het bestuur bestaat verder uit Corry Veenen­daal, Erik Bötzel, Sinus Cohen, Odette de Koning, Jasper Pott, Gerda Mulder, Esther Spin, Iris Bechtle, Henk Veenendaal, Natasja Bruggeman en Christiaan Tjallema. Hester Bolink ondersteunt het bestuur.
BuitenkunstigBestuur2020 kleinHet nieuwe bestuur van Buitenkunstig Gorssel. V.l.n.r.: Corry Veenendaal, Erik Bötzel, Sinus Cohen, Odette de Koning, Jasper Pott, Gerda Mulder, Esther Spin, Iris Bechtle en Henk Veenendaal. Niet op de foto: Natasja Bruggeman en Christiaan Tjallema 

Enthousiasme
Touch of Blues kleinEen van de optredende bands is Touch of BluesInmiddels is het bestuur, dat bestaat uit elf mannen en vrouwen, vol enthousiasme aan de slag gegaan om voor de tiende keer een spetterend evene­ment in Gorssel te organiseren, op zondag 21 juni 2020.
De taken zijn onderling goed verdeeld; iedereen werkt zelfstandig of in een duo aan een eigen onde­rdeel van het evenement. Hierbij kun je denken aan kunst, brocante, muziek, streek­producten­markt, sponsoring etc. Van groot belang is de sponsoring van het evenement door lokale onder­nemers. Voor particulieren is het vanaf deze jaargang mogelijk om voor € 25 ‘Vriend van Buitenkunstig’ te worden. Voorwaarden en informatie worden tijdig gepubl­iceerd via de (social)media kanalen van Buiten­kunstig Gorssel.

Unieke combinatie
Buitenkunstig Gorssel is een uniek evenement door de combinatie van kunst, brocante, streek­producten, theater en muziek. Enthousiast is het bestuur over de bands die dit jaar tijdens het evene­ment gaan optreden: ‘Touch of Blues’ en ‘Bij Jan Akku aan tafel’. Beide bands zullen tijdens de tiende editie van Buiten­kunstig Gorssel vanaf verschillende plaatsen hun muzikale stem door het centrum van Gorssel laten zingen. 
De geschiedenis van het ‘feestlawaaigezelschap’ Jan Akku & The Pechlampen gaat terug tot diep in de jaren zestig. In die dagen (lees: nachten) was het op de campus van de toen­malige TH Twente ‘geen feest als Jan Akku niet was geweest’. Toen de leden van de groep elk op hun eigen typerende wijze hun studie hadden af­gesloten c.q. af­gebroken, viel het musiceren al snel ten prooi aan de carrière­jacht. Echter, nadat allen een top­functie hadden bereikt, ontstond er als vanzelfsprekend een behoefte aan nieuwe batterijen. En zo begon de rommeligste band van Driener­lo aan een tweede leven.

Inschrijving
De inschrijvingen voor het straattheater en deelname aan de streekmarkt en de brocante­markt zijn nog open. Aanmelden kan via de website van Buitenkunstig Gorssel.
Het enthousiasme van het nieuwe bestuur zal zeker we er resulteren in een geslaagd evenement en laat tevens zien waar een klein dorp groot in kan zijn!


Redactie Gorssel.nl
19 februari 2020

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends