Laatste nieuws

Nieuw onderzoek fietsverbinding Deventer en Zutphen

De provincie Gelderland onderzoekt samen met gemeenten Deventer, Lochem, Zutphen en de Fietsers­bond een vlotte en veilige fietsroute (F348) tussen Deventer en Zutphen. Er worden 2 varianten verder onderzocht. De ene is een fietsroute geheel langs de N348. De andere is een combinatie­route die deels langs de N348 loopt en deels door het landelijk gebied tussen Gorssel en Eefde gaat. Bij dit vraagstuk worden resultaten van eerdere inspraak en de onlangs verschenen CROW-notitie over fiets­straten buiten de bebouwde kom meegenomen.

F348overzichtskaartJuli21 kleinDe beoogde verbinding betreft een zogenaamde ‘vlot & veilige fietsroute’ waar fietsers meer ruimte krijgen en vaak ook voorrang. Tijdens het onder­zoek kijkt de provincie naar het onderhoud en mogelijke knel­punten van de provinciale weg (N348) tussen beide steden. Daarbij is de maximum snelheid op de weg tussen Eefde en Gorssel een belangrijk aandachts­punt. “We gaan voor oplossingen die veilig zijn voor alle weg­gebruikers en aanwonenden, aantrekkelijk zijn voor fietsers én de leef­baarheid van de omgeving goed doen. Dat is een grote uitdaging omdat er beperkte ruimte is langs de rijbaan en ook het landelijke karakter van de omgeving een rol speelt.” aldus het persbericht.

Besluitvorming
Rond de zomer van 2022 besluiten de samen­werkende partijen óf en waar de fietsroute F348 komt. Tussen Eefde en Gorssel zijn er twee varianten: langs de provinciale weg (N348) of door het buitengebied. Ook wordt gekeken welke maatregelen aan de provinciale weg tussen Deventer en Zutphen uitgevoerd gaan worden, waaronder de inrichting van het wegvak Eefde-Gorssel.

2 sporen in 1 verkenning
De verkenning van de ‘vlot & veilige fietsroute’ F348, eerder opgepakt door de Cleantech Regio, valt samen met de verkenning naar knelpunten en onderhoud van de provinciale weg N348. Provincie Gelderland neemt de regie. Dit is een logische stap omdat de fietsroute en de provinciale weg in hetzelfde gebied tussen Deventer en Zutphen liggen.

Provinciale weg N348 Deventer-Zutphen
Langs de N348 tussen Zutphen en Epse richt het onderzoek zich op knelpunten op de weg, het fietspad of in de berm en op de maatregelen die daarvoor genomen kunnen worden. Onderdeel van dit onderzoek is welke maximumsnelheid op het wegvak Eefde-Gorssel gaat gelden. Een eerdere proef met een verlaagde maximumsnelheid van 60 km/uur leverde positieve resultaten op, maar ook vragen over de bijbehorende weginrichting. De uitvoering van eventuele maatregelen staat gepland in 2023.

Participatie en draagvlak
Op verschillende momenten en manieren tijdens de verkenning informeert, hoort en betrekt de provincie de omgeving en andere belanghebbenden bij dit project. Zo voert de omgevingsadviseur gesprekken met belanghebbenden. Een klankbordgroep kijkt mee naar het proces en de beoordeling van mogelijke oplossingsrichtingen. Verder komen er interactieve reactiemogelijkheden voor omwonenden en andere belanghebbenden, voordat er keuzes worden gemaakt. De projectgroep wil verschillende belangen (binnen de kaders) zo goed mogelijk mee laten wegen in het uiteindelijke advies over de voorkeursvariant. Ook worden hiermee de eventuele verschillen in draagvlak goed zichtbaar. De klankbordgroep bestaat uit verschillende dorpsraden, afdelingen van de fietsersbond en leden van de agrarische brancheorganisatie Cumela.

Actuele- en achtergrondinformatie over het project vindt u op de projectpagina van de FN348

  
Eerdere nieuwsberichten over de F348:

 

Gorssel, 29 juli 2021

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends