Laatste nieuws

Nieuw: Reiki in Joppe

Op 1 mei 2024 opende reikitherapeut Gerwin Tamminga de deuren van zijn reiki­praktijk ‘In Veilige Handen’ in Joppe. Iedereen die graag een reiki­behandeling wil ondergaan is - op afspraak - welkom. 

Reiki
Reikitherapeut Gerwin Tamminga: “In een prettige, veilige setting is er alle aandacht voor de fysieke of mentale factoren die ervoor hebben gezorgd dat iemand zich minder vitaal voelt. Dat kunnen ook factoren zijn waarvan iemand zich niet bewust is”. ‘Maar”, vult Gerwin aan, “in principe hoeft de achter­grond van ‘hoe het zo gekomen is’ niet eens besproken te worden; de ontvangen Reiki doet precies wat nodig is en gaat dáár waar genezing nodig is. En dat kan regel­matig een verrassende en gelukkig ook positieve uitwerking hebben”.

ReikiTammingaGerwin Tamminga: "Lekker in je vel dankzij Reiki'

Japanse heelkunst
Reiki is een Japanse heel­kunst, waarbij door middel van zachte hand­oplegging op diverse posities op iemands lichaam, het zelf­helend vermogen van de betreffende persoon wordt geactiveerd. “Ja, ik snap dat dat als aba­cadabra kan klinken voor mensen die dit nog nooit hebben ervaren”, zegt Gerwin, “maar bedenk dat als iemand hoofd- of kiespijn heeft, hij of zij uit zichzelf al met de handen de zere plek bedekt en zo de pijn iets verzacht. 

Helende energie
Een voorbeeld is het kusje van een moeder op de zere knie van haar gevallen zoontje of dochtertje. Zo’n kus op de knie lijkt puur symbolisch, maar er vindt daad­werkelijk een uitwisseling plaats van liefde­volle, helende energie tussen moeder en kind. Een reiki­therapeut doet feitelijk hetzelfde met de handen, maar dan vanuit professioneel opgedane kennis, ervaring en kunde”. Gerwin: “Een kunde die overigens iedereen kan leren. Kies daarvoor wel een erkend opleidings­instituut, zoals ik zelf ook heb gedaan bij opleidings­centrum Healing Space uit Amersfoort”. 

ReikiJoppeReikipraktijk in Joppe

Van binnen én van buiten mooi
Overigens houdt Gerwin zich naast zijn reiki­praktijk al sinds 2005 ook bezig met het aanmeten van maat­kleding voor dames en heren. Dat doet hij met zijn bedrijf Tamminga Tailoring. “Ik zeg altijd: ik help mensen zowel van binnen als van buiten hun mooiste zélf te zijn. Beide activiteiten zijn voor mij complementair, in de zin dat ik mij bij het ene bezighoud met het aardse en tastbare (maat­kleding) en bij het andere met het spirituele en ontastbare (Reiki). Zo houd ik ook mijn eigen balans in orde.”
Kennismaken? Kijk voor meer informatie op www.inveiligehanden.com of bel 06-39746832.

Reikipraktijk In Veilige Handen
Oxerweg 4
7215 PB Joppe
Tel. 0575-786797/06-39746832
Website
 

Gorssel, 18 mei 2024

 

 

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends