Laatste nieuws

Nieuw tariefsysteem huishoudelijk afval

Als het voorstel van B&W wordt aangenomen, dan gelden met ingang van 2013 andere tarieven dan voorheen.

Momenteel betaalt ieder huishouden jaarlijks een vast bedrag voor het ophalen van huishoudelijk afval, ongeacht de hoeveelheid aangeboden afval. De afvalheffing bedroeg in 2012 € 266,60 per huishouden per jaar.

De bedoeling is dat huishoudens vanaf 2013 een vast tarief betalen (dat lager is dan het tot nu toe geldende vastrechtbedrag) en daarnaast een vast bedrag per keer dat zij de grijze of groene container aan de weg zetten. De plasticcontainer (met de oranje deksel) is gratis beschikbaar gesteld en wordt ook gratis geleegd.

In haar tariefvoorstel gaat de gemeente ervan uit dat inwoners hun groene en grijze container niet meer elke veertien dagen aanbieden. Men veronderstelt dat de grijze container gemiddeld nog 18 keer per jaar wordt aangeboden (in plaats van 26 keer) en de groene container gemiddeld nog 7 keer. Huishoudens die zich keurig aan dit gemiddelde houden zijn in 2013 in totaal € 242,26 aan afvalheffing kwijt (€ 128,98 aan vastrecht, 18 keer € 5,01 voor het aanbieden van de grijze container en 7 keer € 3,30 voor de groene container). Voor verzamelcontainers gelden andere tarieven.

Met het nieuwe systeem krijgen inwoners dus zelf invloed op het bedrag dat ze jaarlijks kwijt zijn aan hun afval. Hiermee wil de gemeente inwoners stimuleren hun afval nog beter te scheiden. Met het nieuwe afvalbeleid wil de gemeente toe naar gemiddeld 170 kilo restafval (grijze container) per inwoner per jaar in 2014. Nu is dat nog zo’n 241 kilo.

Nieuwe containers
Voor het inzamelen van het GFT- en restafval worden dit najaar nieuwe containers (met ‘chip’) verspreid. De nieuwe containers hebben een inhoud van 140 liter. Dat komt overeen met de inhoud van de nu gebruikte kleinere groene en grijze containers. De grotere groene en grijze containers van 240 liter zullen dus verdwijnen. Huishoudens die niet genoeg hebben aan een grijze of groene minicontainer kunnen extra containers aanvragen. Daarvoor geldt een extra vastrecht van € 40,00 per container en er moet uiteraard betaald worden voor iedere keer dat zo’n extra container wordt aangeboden.

Omdat het systeem van vaste jaarbedragen verlaten wordt, moet jaarlijks een afrekening worden gemaakt op basis van de keren dat containers zijn aangeboden. De gemeente is van plan in 2013 te gaan werken met een vaste voorschotheffing en een afrekening na afloop van het jaar. Op basis van die afrekening zal dan voor ieder huishouden een nieuwe voorschotheffing voor 2014 gaan gelden.

In het nieuwe tariefsysteem zal een tegemoetkoming gaan gelden voor mensen die dit om sociaaleconomische redenen nodig hebben. Ook voor huishoudens die om medische redenen meer afval hebben, wordt een uitzondering gemaakt. Deze bewoners ontvangen compensatie voor de extra kosten die zij hebben.

In het voorstel worden ook extra maatregelen aangekondigd om snoei- en bladafval makkelijker kwijt te kunnen. Daarvoor worden in het voor- en najaar verruimde gratis brengmogelijkheden en extra bladkorven voorgesteld. Snoei- en tuinafval kan namelijk goedkoper worden verwerkt als het apart wordt aangeboden aan de verwerker dan wanneer het gemengd is in GFT.

Op 27 augustus 2012 vindt over het raadsvoorstel een rondetafelgesprek plaats in het gemeentehuis van Lochem, waarbij iedere burger zijn zegje kan doen.

Gorssel.nl
19 augustus 2012

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends