Laatste nieuws

Nieuw vervoerplan 2022 Arriva

Vervoerder Arriva neemt het openbaar vervoer in de regio per december 2021 op de schop. Voor de inwoners van de gemeente Lochem betekent dit onder meer dat de buslijn 56 Borculo-Deventer vervalt. Voor de verbinding tussen Deventer en Zutphen verandert er niets. Verder komt er in de weekenden een mogelijk­heid voor een ‘rondrit’ Zutphen-Eefde-Gorssel-Almen-Harfsen-Laren-Zutphen bij en in de avonduren verzorgt een vlinder­bus dezelfde verbinding.
Gorssel.nl zet de gevolgen van de wijzigingen voor de inwoners van Epse, Gorssel en Eefde op een rij.

Buslijn 56 vervalt
Arriva 2 kleinVergelijking lijn 56 toen en nu (Vervoerplan Arriva 2022)Buslijn 56 rijdt vanuit Deventer via Epse, Harfsen, Laren naar Lochem en Borculo. Arriva constateert een geleidelijke afname van reizigers op lijn 56 en een langere reis­tijd door ingrepen (‘wegafwaarderingen’) in de N339 (60- en 30-kilometer zones en extra drempels). Arriva voelt zich hierdoor genoodzaakt de huidige lijn 56 te vervangen door een nieuwe lijn 57, die reizigers op werk­dagen eenmaal per uur kan vervoeren tussen Laren en Deventer, via Harfsen en Epse. Deze lijn 57 zou beter aansluiten op de treinen in Deventer. 
Voor inwoners van Harfsen en Epse blijft Deventer dus rechtstreeks bereikbaar, maar Lochem niet meer. 

Buslijn 81 
Arrriva 1 kleinNieuwe lijn 57 (Vervoerplan Arriva 2022)Buslijn 81 van Deventer via Epse, Gorssel en Eefde naar Zutphen blijft gehandhaafd. Die lijn rijdt op werkdagen overdag tweemaal per uur, ’s avonds en in het weekend een­maal per uur. Tijdens schoolvakanties wordt de frequentie aangepast. 

Buslijn 450 en vlinderbus 850 (beide nieuw)
Arriva 3 kleinNieuwe lijn 450 en Vlinderlijn 850 (Vervoerplan Arriva 2022)Via een nieuwe buslijn 450 kun je in het weekend eenmaal per uur van Zutphen via Eefde en Gorssel naar Harfsen, Laren en Almen reizen en daarna weer naar Zutphen (een rondje ‘met de klok mee’). Wie dus in het week­end vanuit Laren, Harfsen en Almen naar Zutphen wil en met de trein verder wil reizen, heeft daar baat bij. En het traject Gorssel-Zutphen kan dus per saldo in het weekend twee keer per uur per bus afgelegd worden (al moet je met lijn 450 dan over voldoende zit­vlees beschikken; met lijn 450 van Zutphen naar Gorssel is het een kort ritje). En misschien wordt er ook een recreatief doel mee gediend? ’s Avonds maakt de nieuwe ‘vlinder­lijn’ 850 dezelfde rit, waarbij, behalve voor de haltes Museum MORE (bij de protestantse kerk in Gorssel) en het NS-station in Zutphen, gereserveerd moet worden.

Reactie gemeenteraad Lochem
Omdat de gemeenteraad van Lochem van mening is dat het nieuwe vervoerplan de ‘Lochemse’ inwoners heel direct raakt heeft de raad een ‘brand­brief’ gestuurd aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. In deze brief uit de raad zijn ongenoegen over de wijze waarop het vervoer­plan tot stand is gekomen. De raad, noch het college, was op de hoogte, laat staan geraadpleegd over de op handen zijnde wijzigingen in de dienst­regeling voor 2022.
De raad roept de provincie op om in overleg met vervoerder Arriva mee te werken aan het heroverwegen van de aangekondigde wijzigingen. Of op zijn minst de inwerking­treding van de gewijzigde dienstregeling uit te stellen totdat alle consequenties duidelijk zijn. 

Loket Gorssel
Volgens de brandbrief van de Lochemse gemeenteraad verdwijnt voor de kernen Epse en Harfsen de bereikbaarheid van het Lochemse gemeentehuis. Maar in de praktijk valt die bereik­baarheid toch al niet mee: de huidige lijn 56 rijdt immers via de westkant van Lochem: vandaar is het nog een behoorlijk eind lopen naar het gemeentehuis. Inwoners van Eefde en Gorssel met bestemming (gemeentehuis) Lochem die op het open­baar vervoer zijn aangewezen moeten via Zutphen in Lochem zien te komen (straks via de nieuwe buslijn 58 van Zutphen naar Lochem of, net als nu, via de trein naar station Lochem: ook niet handig, en zeker niet in de avond­uren).
Reden te meer om ten behoeve van de westelijke kernen het gemeenteloket in Den Olden­hof in Gorssel ook na 2023 open te houden. Het verdient ook aanbeveling om de mogelijkheid vergaderingen in het gemeentehuis digitaal bij te wonen te behouden c.q. te verruimen.


Redactie Gorssel.nl
24 oktober 2021

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends