Laatste nieuws

Nieuwe voorzitter bij De Gorsselnarren

Het is mei, niet echt carnavalstijd zou je zeggen. Maar voorzitter van Carnavals Vereniging De Gorsselnarren ben je het hele jaar door. Peter Smale treedt na vijf jaar voorzitter­schap af en Arno Bruin neemt de hamer over. Gorssel.nl sprak beide heren uit­gebreid over de brede inzet van de vereniging.

Maatschappelijk betrokken 
Mensen hebben vaak een eenduidig beeld van een carnavals­vereniging, maar het tegendeel is waar. Bij De Gorsselnarren staat maatschappelijke betrokken­heid hoog in het vaandel. Deze betrokken­heid komt tijdens de carnavals­dagen het duidelijkst naar voren. De Gorsselnarren vinden dat carnaval voor iedereen is: voor kinderen, ouderen, minder­validen, jongeren en families, en voor alle rangen en standen. Carnaval wordt in Gorssel graag gevierd, de opkomst is hoog. Er komt een hele organi­satie bij kijken om carnaval voor iedereen mogelijk te maken. Eigenlijk wordt daar wel het hele jaar naar toe gewerkt, natuurlijk met pieken en dalen. De echte drukte begint tijdens de aan­loop naar de 11de van de 11de als het prinsen­paar bekend wordt gemaakt. 

Ouderen, minder validen en scholen
CarnavalVoorzitterAM20 5 19 3 kleinPeter Smale (l.) draagt de voorzittershamer over aan Arno BruinNeem nu het carnaval voor ouderen op de zaterdag­middag. De ouderen, toch al gauw zo’n 130 carnavals­vierders uit Gorssel, Epse en Eefde worden (onder andere met een bus) opgehaald en naar de feest­zaal bij Loetje gebracht. Er zijn artiesten geregeld (het Brook Duo uit Markelo met optreden in dialect is een trouwe gast), er is polo­naise en er worden liederen gezongen. (‘Mien schoon­moe hef een drumstel’ is een bekende mee­zinger).
De donderdag­­avond (tot ongeveer 21.00 uur) is voor de minder­validen van onder meer de Jan Brandstichting, Philadelphia en Zozijn. Ook zij worden uit de om­geving met begeleiding opgehaald en thuis­gebracht en hebben dan een fantastische avond met sketches en echt carnaval.
De kosten voor de ouderen en minder­validen worden gedragen door sponsoren, en ook dat moet natuurlijk geregeld worden.
De vrijdag­ochtend gaan het prinsenpaar en leden van de vereniging (allemaal keurig in het pak) langs alle scholen: een hele invasie. De kinderen krijgen allemaal een presentje. 

Feestavonden, kinder­carnaval en Rosen­montag
Vrijdagavond vanaf 20.18 uur is het hele dorp welkom. Tot 23.30 uur zijn er sketches en worden kritische noten gekraakt, waarna polo­naise en mee­zingers volgen. Met zo’n 300 man is het dan volle bak. De zaterdag­avond is voor iedereen vanaf 18 jaar, dit is echt een feest­avond waarbij iedereen verkleed kan komen. Zondag­middag is het kinder­carnaval en dan zijn er clowns. Op maandag (Rosen­montag) mag de carnavals­vereniging zelf los, elders in het land. De vereniging is tijdens het hele carnaval zelf in het pak en regelt het feest, maar op Rosen­montag gaat het pak uit en gaan ze verkleed carnaval vieren in een andere stad, waar ze met een touring­car naar toe gaan.

Oude en nieuwe voorzitter
Peter Smale en zijn vrouw Trea waren in 2009/2010 ‘prinsenpaar’, daarna vervulde Peter func­ties in diverse commissies en de laatste vijf jaar was hij voorzitter. De voorzitter is het hele jaar door bezig met organisato­rische zaken. Er is nu ook een club­gebouw, ’het Kakkers­huus’, en dat betekent dat er voor invulling en onder­houd van het club­gebouw gezorgd moet worden. Er worden sinterklaas­middagen georganiseerd en knutsel­avonden voor het maken van de carnaval­attributen zoals kleding en aankleding voor de feest­ruimtes.
Het wordt nu tijd om de hamer over te dragen; het is gebruikelijk dat de voorzitter na vier jaar vertrekt. Dat is ook goed, want: “Er wordt zo weer eens met een nieuwe blik naar de vereniging gekeken”. 
Arno Bruin, oud-voorzitter van de toernooi­commissie van tennisvereniging LTC Gorssel, heeft de hamer over­genomen en wil Peters werk graag voortzetten. Ook hij is samen met zijn vrouw prinsen­paar geweest. 
Op de vraag of hij dingen anders gaat doen, zegt Arno: “Niet echt, maar ik wil de vereniging wat meer bekend­heid geven en nog meer maatschappelijke betrokken­heid door het jaar heen laten zien. Hoe? Dat zullen we in de toekomst vanzelf gaan merken.”

  • Website De Gorsselnarren

 
Redactie Gorssel.nl
25 mei 2019
 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends