Laatste nieuws

Nog geen besluit over loket Gorssel

Gemeentehuis Gorssel

De vier coalitiefracties (VVD, CDA, PvdA en GroenLinks) hebben tijdens de raadsvergadering op 2 juli een motie ingediend voor zo’n nieuw onderzoek. Door samenwerking kan mogelijk fors bespaard worden op personeelskosten voor het loket. Ook komt de vraag aan de orde of door die samenwerking het loket kan dienen voor het aanvragen van reispapieren en andere documenten, die dan nog wel moeten worden afgehaald bij het gemeentehuis in Lochem. De twee oppositiepartijen (Gemeentebelangen en D66) stemden tegen de motie, omdat naar hun mening alle feiten al bekend zijn en de raad direct zou moeten besluiten tot handhaving van een loket in Gorssel. 

Na de eerste raadsvergadering op 18 juni was de discussie uitgesteld tot 2 juli, maar ook nu is het dus niet tot besluitvorming gekomen. Bij de discussie over het loket in Gorssel wordt nu ook een door de gemeente nog te ontwikkelen plan betrokken voor verbetering van de communicatie met en de dienstverlening aan de kernen. Daarbij zullen ook de dorpsraden een rol spelen. De dorpsraden van de westelijke kernen Eefde, Epse/Joppe en Gorssel bepleiten dat ze beter en sneller worden betrokken bij plannen en besluitvorming die hun kernen betreffen. Ook bepleiten zij een goede zichtbaarheid en herkenbaarheid van de gemeente, bijvoorbeeld door de in Eefde reeds succesvolle wijkaanpak met enquêtes en wijkschouwen in aanwezigheid van ambtenaren, en per kern te houden spreekuren met de kernwethouder en ambtenaren.

Gorssel, 3-7-2012 

  

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends