Laatste nieuws

Nog geen duidelijkheid over Kernvisie wonen Gorssel

De Kernvisies wonen van Barchem, Epse, Eefde en Gorssel waren onderwerp van debat in de raads­vergadering van 8 mei 2023. Tijdens de raads­vergadering stonden het raads­voorstel tot vast­stelling van de Kern­visies, amendementen en moties op de agenda. Vanwege een aan­passing van de agenda werden echter alleen de amende­menten behandeld. Op de volgende Politieke Avond van 22 mei zijn de moties en het raads­voorstel zelf onderwerp van debat. Dan volgt ook pas de stemming.

Snel aan de slag
Kernvisie Kozakkenweg kleinLocatie Gorssel-NoordoostBij de recente Meningvormende tafel op 24 april 2023 bleek al dat VVD en Gemeente­belangen snel aan de slag willen met woning­bouw en dat PvdA, GroenLinks, D66 en Gemeente­belangen vooral haast willen maken met de grotere bouw­locaties, zoals Gorssel-Noordoost. LochemGroen was bij de Mening­vormende tafel juist fel gekant tegen bouwen op deze ‘veel te kwetsbare’ locatie. 

Gorssel-Noordoost
Tijdens de raads­vergadering van 8 mei kwam een amendement van Lochem­Groen aan de orde met het voorstel om de locatie Gorssel-Noordoost in zijn geheel uit de Kernvisie wonen Gorssel te schrappen. Het amendement kreeg tijdens het debat in de raad van geen enkele andere partij steun. De andere partijen vinden de locatie Gorssel-Noordoost ‘geen echte natuur’ en ‘een gebied met intensieve landbouw’: de locatie is volgens de meeste raads­leden geen bijzonder gebied en is gewoon nodig voor woning­bouw.
Steun was er juist wel voor een amendement van Groen­Links dat pleit voor een integraal plan voor de gehele locatie Gorssel-Noordoost (in het raads­voorstel is vooralsnog alleen het gedeelte dat grenst aan de Elfuurs­weg als bouw­locatie aangewezen). De Wet Voorkeurs­recht Gemeenten zou ter voor­bereiding van een mogelijke ont­wikkeling van de rest van het gebied na 2030 in stand moeten blijven. Het amendement lijkt steun te krijgen van PvdA, VVD, D66 en CDA. Gemeente­belangen aarzelde nog.

Bloemenkamp
Bloemenkamp kleinDe Bloemenkamp in GorsselOp 22 mei gaat het debat dus verder met de behandeling van de ingediende moties. Van belang voor Gorssel is een motie van de PvdA (mede-indieners GroenLinks, CDA en D66), waarin het college wordt opgeroepen alsnog uit­voering te geven aan de motie van 22 maart 2021. In die motie werd het college opgedragen om bij de sloop van De Bloemenkamp te zorgen voor vervangende nieuwbouw voor de 39 verdwijnende woningen in de sociale huur­sector. De motie werd destijds unaniem aan­genomen, maar werd door het college (nog) niet uitgevoerd. In de Kernvisie wonen Gorssel zijn 45 nieuwe sociale huurwoningen voorzien. Na aftrek van de verdwijnende 39 Bloemenkamp­woningen zouden er de komende jaren in Gorssel dus per saldo slechts 6 sociale huur­woningen bijkomen, op een totaal van 165 nieuwe woningen. 

Het debat gaat verder in de raads­vergadering tijdens de Politieke avond op 22 mei 2023. Dan vindt ook de stemming plaats over het raadsvoorstel en alle ingediende amendementen en moties.

Redactie Gorssel.nl
9 mei 2023

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends