Laatste nieuws

Nog geen duidelijkheid voor bewoners Bloemenkamp

Habion/Vastgoed zorgsector (Habion/VGZ) wil het wooncomplex De Bloemenkamp in Gorssel rond eind 2023 slopen. Er komt nieuwbouw in het hogere segment voor in de plaats en de huidige bewoners moeten elders in of buiten Gorssel een nieuwe woonplek zoeken. 
De bewoners van De Bloemenkamp verkeren nog steeds in onzekerheid over hun toekomst. De PvdA maakt zich zorgen over de uitvoering van een unaniem aangenomen motie en de door Marlies Gommers opgezette petitie kan nog steeds getekend worden.

Petitie
Marlies Gommers, inwoonster van Gorssel, is een petitie is gestart om de bewoners van De Bloemenkamp een hart onder de riem te steken. Inmiddels hebben al zo’n 415 mensen de afgelopen weken de petitie ‘Steun de bewoners van de Bloemenkamp in Gorssel. Niet NU slopen!’ ondertekend. 
Marlies: “De ondertekenaars vinden het niet ‘normaal’ dat de bewoners - allen ouderen- door eigenaar Habion/VGZ de huur wordt opgezegd zonder dat hen een concreet alternatief in Gorssel wordt aangeboden. En daarmee worden bovendien 39 sociale huurwoningen aan het woningbestand in Gorssel onttrokken”. Marlies vervolgt: “Een van de ondertekenaars, een vriend van een van de bewoners, zegt van dichtbij te ervaren hoeveel stress en gevoelens van onmacht deze situatie geeft. En dat het ‘schandalig’ is dat er niet gezorgd wordt voor oudere mensen met een kleine beurs. Voor de huidige bewoners dreigt het wooncomplex nu te veranderen in een spookhuis. Momenteel staan er al zo'n tien appartementen leeg. Sommige bewoners wonen alleen op een gang, en dat is volgens een andere ondertekenaar onverantwoord, onveilig en mensonterend.”

Motie
Bloemenkamp luchtfoto 2 PDOK.NL kleinLuchtfoto van het complex van De Bloemenkamp (bron: PDOK)Ook de PvdA-fractie in de raad van de gemeente Lochem maakt zich zorgen.
De Lochemse gemeenteraad nam op 22 maart 2021 een motie aan, ingediend door PvdA en mede-indieners D66 en MmL, waarin het college wordt opgedragen ‘In geval van sloop van de Bloemenkamp volgtijdig of gelijktijdig, in goed overleg met de huidige bewoners van de Bloemenkamp, te zorgen voor vervangende nieuwbouw (sociale huurwoningen) in Gorssel’. 
De PvdA is niet gerust over een correcte uitvoering van de unaniem aangenomen motie en daarom heeft de fractie schriftelijke vragen aan het college gesteld. De fractie zegt zorgelijke signalen te ontvangen van bewoners van het met sloop bedreigde wooncomplex: “Een unaniem aangenomen ‘motie vreemd aan de orde’ is voor het Lochemse college niet vrijblijvend. Op basis van deze motie zal het college moeten zorgdragen voor vervangende nieuwbouw van 39 sociale huurwoningen in Gorssel”. 

Uitrookstrategie
In een toelichting op de vragen aan het college schrijft de PvdA onder meer dat de bewoners van De Bloemenkamp bang zijn voor een ‘uitrookstrategie’. “Met een sociaal plan in de hand worden bewoners individueel benaderd en uitgeplaatst. Daarmee wordt de leefbaarheid in de Bloemenkamp stapje voor stapje aangetast. En wordt het perspectief dat de gemeenteraad met haar besluit op 22 maart beoogd heeft langzaam tenietgedaan”.
Daarom wil de partij van het college weten of er al een beeld is (in geval sloop) hoe, waar en wanneer vervangende nieuwbouw (39 sociale huurwoningen) in Gorssel gaat plaatsvinden, hoe de gesprekken met Habion/VGZ verlopen om nieuwbouw ‘volgtijdig of gelijktijdig’ veilig te stellen en hoe het college ervoor gaat zorgen dat nieuwbouw perspectief biedt voor de huidige bewoners van De Bloemenkamp.
Verder vraagt de PvdA het college of er al een sloopvergunning voor de Bloemenkamp is aangevraagd en of er al stappen gezet voor een aangepast bestemmingsplan. Mocht dat al het geval zijn, dan wordt het college verzocht te laten weten hoe het in dit traject denkt om te gaan met de opdracht van de raad van 22 maart jl. De fractie wacht nog op een reactie van het college.

Oproep
Marlies Gommers roept iedereen die zich zorgen maakt over de manier waarop eigenaar Habion/VGZ de inwoners van De Bloemenkamp in Gorssel behandelt, op om de petitie ‘Steun de bewoners van de Bloemenkamp in Gorssel. Niet NU slopen!’ te ondertekenen.
Dat kan via: “Steun de bewoners van de Bloemenkamp in Gorssel”.


Redactie Gorssel.nl
29 juli 2021

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends