Laatste nieuws

Nogmaals het loket Gorssel

Het bericht over de sluiting van het gemeenteloket in Gorssel na 2018 heeft de gemoederen in de westelijke kernen van de gemeente Lochem de afgelopen dagen bezig gehouden.
De aanvankelijke berichtgeving leek te duiden op een door het college eenzijdig afgekondigd besluit tot onherroepelijke sluiting na 2018, zonder contact met of raadpleging van gemeenteraad en Dorpsraden. Inmiddels heeft de gemeente enige nuancering in de kwestie aangebracht. De Dorpsraad Gorssel reageert positief.

Evaluatie
LoketGorsselBij de start van het loket in Gorssel (op 6 maart 2013) was met de Dorpsraden van de westelijke kernen afgesproken dat er in 2013 een tussenevaluatie en in 2014 een eindevaluatie zou komen. Omdat nu gebleken is dat het openstellen van het loket op de woensdagen in een behoefte voorziet, wil het college het loket in ieder geval open houden tot en met 2018. In de periode van maart tot september 2014 kende het loket namelijk vrijwel hetzelfde aantal bezoekers als in dezelfde periode in 2013. Van enige teruggang in gebruik is dus nog geen sprake en daarom is het besluit genomen het loket nog een aantal jaren open te houden. Dat collegevoorstel is inmiddels verduidelijkt aan de Dorpsraad en wordt in januari 2015 in de gemeenteraad besproken.

Vanaf 2019 waarschijnlijk minder aanvragen
De gemeente verwacht vanaf 2019 minder aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten (de geldigheidsduur is sinds april 2014 immers verlengd van vijf naar tien jaar). Ook verwacht de gemeente zich steeds meer te kunnen richten op digitale dienstverlening. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat mensen minder vaak naar het loket hoeven te komen.
Als ten gevolge van nieuwe ontwikkelingen of door daling van het gebruik van het loket na verloop van tijd een nadere afweging nodig is, zullen bij een nieuw besluit de gemeenteraad en de dorpsraden betrokken worden.
De Dorpsraad Gorssel is tevreden met het besluit het loket in ieder geval open te houden tot en met 2018 en vertrouwt erop dat de gemeente bij nieuwe ontwikkelingen tijdig contact zoekt.

Gorssel.nl
4 december 2014

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends