Laatste nieuws

Omgevingsvisie Lochem 2040

De gemeenteraad begint tijdens de Politieke Avond op 10 juni 2024 met de behandeling van de Omgevings­visie Lochem 2040. Dat gebeurt in een zogenaamde Beeld­vormende tafel. Inwoners en belang­hebbenden kunnen meespreken. 
De ontwerp omgevings­visie heeft tot en met 9 april ter inzage gelegen. Er zijn 102 zienswijzen op het ontwerp ingebracht, die zijn samen­gevat en voorzien van een reactie in een Nota van Zienswijzen.

De IJssel en Gorssel
In de ontwerp omgevings­visie werd bij de beschrijving van het gebied langs de IJssel onder meer de dijk tussen Gorssel en Epse als ‘kans’ genoemd: de dijk zou door het toevoegen en uit­breiden van paden een toeristische functie kunnen krijgen om de rivier bereikbaar en ‘beleef­baar’ te maken. Ook werd een mogelijkheid om te recreëren/wandelen langs de IJssel als kans gezien (al stond er achter dat laatste wel een vraag­teken in de tekst). In Gorssel zouden de open, groene plekken behouden moeten blijven. Verder werd in de opsomming van kansen onder meer het gestapeld bouwen met behoud van het dorpse karakter genoemd.
Deze teksten zijn in de uit­eindelijke versie van de omgevingsvisie ongewijzigd gebleven.

 UiterwaardRavenswaarden bij Gorssel (foto archief)

Wet voorkeursrecht gemeenten
De Omgevingsvisie verlengt van rechtswege de op 20 september 2021 gevestigde voorkeurs­rechten met een termijn van drie jaar. De voorkeurs­rechten zijn gevestigd met het oog op mogelijke toekomstige woningbouw. In Gorssel zijn dit vier percelen in Gorssel Noordoost (tussen Elfuursweg en Dommerholts­weg) en één in Gorssel Zuid (westelijk van het Wielewaal­pad). In Gorssel Zuid waren het er oorspronkelijk ook vier, maar van drie ervan is de aanwijzing ingetrokken.

Inspreken
De raad behandelt de Omgevings­visie op maandag 10 juni 2024 van 19.30 tot 22.15 uur. Inspreken kan fysiek of schriftelijk. U kunt zich hiervoor tot 10 juni 2024 aanmelden bij de griffie. Dat kan ook telefonisch via 0573-289222. Plaats­nemen op de tribune is mogelijk, of volg de vergadering live.
Op 18 juni praat de raad verder in een mening­vormende tafel. Publiek is welkom, meespreken is hierbij niet mogelijk. Wel is de vergadering weer live te volgen.
Naar verwachting neemt de raad op 9 september een besluit.

Inzien 
De Omgevingsvisie, de Nota van zienswijzen en het Omgevingseffectenrapport zijn beschikbaar via deze speciale pagina op de website van de gemeente Lochem.


Redactie Gorssel.nl
6 juni 2024

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends