Laatste nieuws

Onderzoek bomen langs rondweg Gorssel

In verband met een aan te legggen fiets­pad langs de rond­weg bij Gorssel inspecteert de provincie Gelderland op vrijdag 29 september 2023 de bomen langs deze weg. De provincie zet in op behoud van de bomen, maar kan geen garantie geven.

Snelle fietsroute
RondwegG kleinRondweg Gorssel gezien vanuit het noorden: fietspad is gepland in de linkerberm (foto Google Maps)De gemeente­raden van Deventer, Lochem en Zutphen hebben ingestemd met de uitkomsten van de zogenaamde ‘Verkenning FN348’. De provincie kan dus door met de verdere uit­werking van de plannen voor de snelle fiets­route (F348) tussen Deventer en Zutphen. Een deel van de snelfiets­route loopt langs de rond­weg (N348) ter hoogte van Gorssel. 

Bomen
Een eerste stap is een onder­zoek naar de mogelijke effecten van het geplande nieuwe fiets­pad op de bomen die langs de rondweg tussen de zuidelijke en noordelijke aan­sluitingen van de Hoofd­straat staan. De bomen worden onderzocht om te bezien wat eventueel nadelige effecten van het geplande fiets­pad zijn op de groei­omgeving van de bomen. 

Kanttekening
De provincie laat weten in te zetten op het behoud van de bomen, maar plaatst wel de kant­tekening dat afgewogen moet worden wat wel en niet haal­baar is. Dat geldt met name voor de bomen langs de rond­weg in de buurt van de Kerk­straat en de zuidelijke aansluiting van de Hoofd­straat in Gorssel. Daar is de beschik­bare ruimte voor het geplande fietspad relatief klein. 


Redactie Gorssel.nl
27 september 2023

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends