Laatste nieuws

Onderzoek toekomst Boskoele

Zwembad De Boskoele heeft sinds 30 april 2022 de poorten weer geopend. Het zwem­bad is verouderd, en intussen wordt nagedacht over de toekomst van het bad. Hetzelfde geldt voor zwembad De Berkel in Almen. De gemeente Lochem heeft beide baden in eigendom en is verant­woordelijk voor (onderhoud van) het on­roerend goed. De Stichting Gorsselse Zwem­baden (SGZ) is huurder van de baden en verantwoordelijk voor de exploitatie (en ontvangt daarvoor een jaarlijkse subsidie). 
In beide zwembaden samen werken zo’n 40 betaalde seizoens­krachten. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers werk­zaam voor de kassa, kantine, technisch en groen­onderhoud, etc. Naast bedrijfs­leider Richard Weda werkt Bianca Gardien als assistent-bedrijfsleider in Gorssel en Almen.

Toekomstscenario’s
BoskoeleOud kleinDe Boskoele in 1973 (Foto collectie Ergoedcentrum Zutphen, SZU002019166)Uitgangspunt in het gemeentelijk accommodatie­beleid is dat eigendom, onderhoud en exploitatie aan lokale organisaties worden over­gedragen. Zo is het ook de bedoeling dat SGZ in de toekomst als eigenaar en exploitant volledig verant­woordelijk is voor de instandhouding van beide buiten­baden. In februari 2022 meldde het college van B&W in een raads­memo het voornemen om samen met SGZ drie scenario’s uit te werken om te komen tot zorgvuldige besluit­vorming door college en raad: renovatie van beide baden, nieuw­bouw van beide baden of samen­voeging van beide baden tot één nieuw ­. De gemeente heeft (om financiële redenen) voorkeur voor samen­voeging, maar het bestuur van SGZ wil beide baden behouden. Gorssel.nl berichtte daarover op 17 februari 2022. De eerste onderzoeksfase was al afgerond, maar enkele weken later bleek uit een nieuw raads­memo dat SGZ zelf de regie wilde voeren op het vervolg­onderzoek en dit ook zelf wilde bekostigen. 

Gesprek met SGZ
BoskoeleTabakWeda kleinHans Tabak (l.) en Richard WedaOm meer duidelijkheid te krijgen over dit nieuwe initiatief van SGZ had Gorssel.nl een gesprek met Hans Tabak, voor­zitter van het bestuur van SGZ en bedrijfs­leider Richard Weda.
Hans Tabak vertelt dat de stichting bereid is eigen­dom en beheer van de baden van de gemeente over te nemen. Maar dat wil de stichting alleen als de zwembaden in een goede staat verkeren en dat is nu niet het geval. Het zwem­bad in Almen is al ruim 80 jaar oud, dat in Gorssel meer dan 50 jaar. Beide baden zijn dus afgeschreven en vergen relatief veel onderhoud. 

Beide baden behouden
Het SGZ-bestuur wil dat de twee zwem­baden behouden blijven. De gemeente denkt ook aan een toekomst met één zwembad, maar dat wijst het bestuur volledig af. Eén bad past niet in de doel­stelling van SGZ en kan wat het bestuur van SGZ betreft dan ook geen onder­werp van gesprek met de gemeente zijn. SGZ voelt zich hierbij gesteund door de inwoners van beide dorpen, die ook krachtig voor het behoud van ‘hun zwembad’ pleiten. Inmiddels is er ook over­leg geweest met de dorpsraden van Gorssel en Almen en zij zullen verder bij het onder­zoek betrokken worden.
SGZ wil dus dat er nieuwe zwembaden gebouwd gaan worden, dan wel dat de bestaande baden grondig worden gerenoveerd zodat sprake is van meer duur­zame en veilige baden.

Onderzoek
Inmiddels doet Drijver en Partners in opdracht van SGZ onder­zoek naar het verloop van de exploitatie en welke verbeteringen daarin nog te behalen zijn. Er wordt bij­voorbeeld gedacht aan het ontwikkelen van andere activiteiten die ook nog wat geld in het laatje kunnen brengen. In Almen is dat al het geval. Daar kun je kanoën en een trekkers­hut huren. Dat is bij De Boskoele niet mogelijk, maar ook in Gorssel zijn wel meer exploitatie­mogelijkheden dan alleen het zwembad. Ruimte is er in ieder geval wel voor. Waar moet je dan aan denken? Bijvoorbeeld aan een klim­bos, maar ook andere mogelijk­heden worden onderzocht. Bij meer en andere inkomsten zal de exploitatie positief beïnvloed worden. Ander voorbeeld: de zwem­baden worden verwarmd door middel van zonne­collectoren, maar het systeem in Gorssel is inmiddels verouderd. Met nieuwere installaties valt nog heel wat energie (en geld) te besparen.
De gemeente verleent mede­werking aan dit onderzoek, maar geeft ook aan de uit­komsten te zullen toetsen aan het gemeentelijk accommodatie­beleid, de financiële consequenties en draag­vlak bij de inwoners en belangen­verenigingen van Almen en Gorssel.
Het rapport van Drijver en Partners wordt na de zomer van 2022 verwacht. 


Redactie Gorssel.nl
7 mei 2022

 

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends