Laatste nieuws

Onrust over voorkeurstracé snelle fietsroute

Er wordt al jaren over gesproken: een snelle fiets­verbinding tussen Deventer en Zutphen. Een Stuur­groep van de Cleantech Regio, waarin genoemde gemeenten en de provincie Gelder­land samenwerken, onderzocht de mogelijkheid van aanleg van een snelle fietsverbinding (F348) tussen Deventer en Zutphen en de tussen­liggende dorpen. De Stuurgroep heeft inmiddels een voorkeurs­variant gekozen (de zogenaamde Combinatie­route), deels langs de N348 en deels door het buiten­gebied van Gorssel en Eefde. Leden van de begeleidende Klankbord­groep en omwonenden wijzen deze route echter af en hebben voorkeur voor een van de andere onderzochte tracés: geheel langs de N348. Ook raadsleden van de gemeente Lochem hebben vragen.

Actuele situatie
F348 voorkeur 2020 kleinVoorkeurstracé (2020) F348 (bron: Website Cleantech Regio)Er zijn drie routevarianten uitgewerkt: een route parallel aan de N348, een landelijke route (helemaal door het buiten­gebied van Epse, Gorssel en Eefde) en een combinatie­route (landelijk zuid en N348 noord). 
Inmiddels is, zoals al eerder door Gorssel.nl gemeld, door Cleantech Regio op basis van analyse van relevante criteria de combinatie­route landelijk zuid en N348 noord (hierna: Combinatie­route) als voorkeurs­variant gekozen. Die route loopt vanaf de Deventerweg (N348) in Deventer, via Epse, Gorssel en dan via het buiten­gebied tussen Gorssel en Eefde naar de rotonde in de Industrieweg in Zutphen. Onderdeel van de voorkeurs­route zijn twee fiets­tunnels onder de N348 (een bij Epse en een bij Gorssel) en een nieuw aan te leggen tracé langs de rondweg om Gorssel. Cleantech Regio wil spoedige besluit­vorming en heeft daarvoor onder meer als argument dat de F348 onderdeel is van het mobiliteits­doel van de provincie en dat er samenhang is met verschillende andere projecten van de provincie Gelderland rond de N348 (onder meer reconstructie kruis­punten Quatre Bras en Jodendijk en de aanleg parallel­weg tussen rotonde Eefde en Scheuterdijk).

Verdere procedure
F348 voorkeur 2017 kleinVoorkeurstracé F348 in 2017Cleantech Regio houdt in de zomer van 2020 informatie­avonden voor inwoners uit de omgeving van de voorkeurs­route en voor alle andere belang­stellenden. Tijdens dit participatie­traject wordt het draagvlak voor de Combinatie­route gepeild, waarna het ontwerp nog eens kritisch wordt door­genomen en definitief wordt besloten over de aanleg en route van de F348. Eind 2020 moet duidelijk zijn of de F348 aangelegd wordt en wanneer.

Onrust
De Stuurgroep van Cleantech Regio heeft van december 2018 tot en met april 2020 bijeen­komsten gehouden met een begeleidende Klankbord­groep. In de Klankbord­groep zaten onder meer de dorpsraden van Epse, Gorssel en Eefde. Maar naarmate de plannen meer in de openbaar­heid komen, neemt de onrust onder diezelfde dorpsraden en bewoners in het buiten­gebied toe. De vraag komt bijvoorbeeld op of er nog wel een keus is of dat er in het komende participatie­traject alleen gereageerd kan worden op de inmiddels door de stuurgroep gekozen Combinatie­route, die ten zuiden van Gorssel dus door het buiten­gebied is gepland. Brieven die aan aanwonenden van de Combinatie­route gestuurd zijn en een eerste digitale informatie­ronde namen de onrust niet weg. Ook de Dorpsraad Gorssel heeft zich, als lid van de Klankbord­groep, in een in een recente brief aan het college van Lochem en Cleantech Regio uitgesproken tegen de Combinatie­route vanwege onveilig­heid op de wegen in het buitengebied, licht­vervuiling en kans op verstedelijking. In dezelfde brief pleit de Dorpsraad ander­maal voor de variant geheel langs de N348. Die variant was enkele jaren geleden al als ‘voorkeurs­variant’ aangewezen. 

Gemeenteraad
Tijdens een beeldvormende tafel op 15 juni 2020 voor raadsleden en insprekers werd een Raads­memo F348 van het college besproken. Er waren veel vragen voor wethouder Eric Jan de Haan. Volgens de wethouder is het college voor­stander van de Combinatie­route (frappant: kern­wethouder Bert Groot Wesseldijk zegt volgens de laatste Nieuwsbrief van de Dorpsraad Gorssel dat de voorkeurs­variant van Cleantech Regio niet de voorkeur van de gemeente heeft). Raadsleden maakten zich zorgen over het democratische gehalte van het proces en vroegen zich af welke inspraak­mogelijkheden er eigenlijk nog zijn bij de informatie­avonden die gepland staan. Ligt dan alleen de voorkeurs­variant voor? De Haan gaf de verzekering dat alle varianten nog in het participatie­proces voorliggen en dat de raad na alle afwegingen een oordeel kan geven. De raad sprak af de kwestie in een volgende raads­vergadering aan de orde te stellen.

Informatieavonden
F348 rapport kleinVoorblad tussenrapportage fietsroute F348 Cleantech RegioCleantech Regio houdt in totaal acht informatie­avonden, afwisselend in ’t Trefpunt in Gorssel en in het Hart in Eefde. 
De bijeenkomsten in het Hart zijn op 23 juni 2020: van 15.00 tot 16.30 uur; van 17.00 uur tot 18.30 uur; van 19.00 tot 20.30 uur en op 2 juli 2020 van 17.00 uur tot 18.30 uur en van 19.00 tot 20.30 uur.
Bijeenkomsten in ’t Trefpunt zijn op 30 juni 2020: van 15.00 tot 16.30 uur; van 17.00 uur tot 18.30 uur; van 19.00 tot 20.30 uur. Vanwege de corona­maatregelen mogen er maximaal 30 personen tegelijk aanwezig zijn en daarom is aanmelding nood­zakelijk.
Vanaf 19 juni 2020 worden op de website Vlot en veilig fietsen denkmee-kaarten met de route­varianten geplaatst. Alle relevante stukken zijn daar ook te vinden, waaronder de tussen­rapportage van 11 juni 2020.


Redactie Gorssel.nl
17 juni 2020

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends