Laatste nieuws

Ontwerp en inpassingsplan schakelstation

Na een lange periode van procedures en voorbereidingen is het ontwerp van het nieuwe schakelstation van netbeheerder Liander aan de Groeneweg in Gorssel gereed. Omwonenden en de Dorpsraad Gorssel hebben meegedacht over de inpassing van het schakelstation in het landschap. Naar verwachting begint de bouw in april 2017.

Schakelstation
Schakelstation kaart inpassingsplanNetbeheerder Liander stelt het nieuw te bouwen schakelstation nodig te hebben om ook voor de toekomst een stabiele elektriciteitsvoorziening te kunnen waarborgen. Het station is een onderdeel van de verbinding tussen het onderstation in Zutphen en het bedrijventerrein A 1 in Deventer.

De gemeenteraad van Lochem stemde in haar vergadering van 18 april 2016 in met de bouw van het schakelstation, maar stelde daarbij enkele voorwaarden: het gebouw moest deels verdiept worden aangelegd en Liander werd ook verplicht met omwonenden en Dorpsraad Gorssel af te stemmen hoe het gebouw het landschappelijk met groen zou kunnen worden ingepast.

 

Overleg met belanghebbenden
SchakelnaarwestSchakelstation, gezien naar het westen (visualisatie)Op basis van voorwaarden van financiële haalbaarheid en veiligheid is tijdens twee sessies in augustus en september 2016 met omwonenden en de Dorpsraad Gorssel overlegd. Nu zijn dus het ontwerp van het gebouw en het plan voor landschappelijke inpassing klaar en die vormen de basis voor het aanvragen van de omgevingsvergunning. De bouw zou dan in april 2017 kunnen beginnen en in januari 2018 worden afgerond. Na ingebruikname van het station in de maand daarop wordt dan volgens plan in april 2018 met de landschappelijke inpassing begonnen.

Verdiepte aanleg
SchakelnaarnoordSchakelstation, gezien naar het noorden (visualisatie)Het schakelstation wordt gebouwd op het westelijk deel van het perceel en bestaat uit een langwerpig gebouw met een plat dak. Het gebouw wordt verdiept aangelegd (circa 1,0 meter van het gebouw komt onder het maaiveld), waardoor de hoogte boven het maaiveld maximaal 3 meter bedraagt. De lengte bedraagt circa 23 meter en de breedte 7,7 meter. De gevels van het schakelstation worden opgetrokken uit houten delen met een verticale geleding.

Landschappelijke inpassing
De inrichting van het schakelstation vindt plaats met het bestemmingsplan als basis. In het bestemmingsplan is een landschappelijk inpassingsplan opgenomen. Belangrijkste punten daarin zijn onder meer toepassing van een houtwal met inheemse struiken, geen hoog opgaande bomen op de grens met het bebouwde perceel en het openhouden van de rest van het perceel als ‘extensief beheerd ruig grasland’. In het grasland komt een tweetal ‘ophogingen’ met een hoogte van ca. 70 cm.
Op de erfgrens en de terreinafscheiding van het bebouwde perceel wordt een één meter hoog hekwerk geplaatst. Op een meter afstand van het hekwerk wordt een 'gemengde, vrijuit groeiende haag' aangeplant. Die haag moet voldoende hoog worden om het schakelstation aan het zicht te onttrekken en zal bestaan uit streekeigen beplanting. 

De Dorpsraad laat desgevraagd weten de komst van het schakelstation nog steeds te betreuren, maar het onderhavige ontwerp en inpassingsplan als het best haalbare te beschouwen.


Redactie Gorssel.nl
13 december 2016

 

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends