Laatste nieuws

Ontwerp-omgevingsvisie ter inzage

De gemeente Lochem heeft een ontwerp-omgevingsvisie en een bijbehorende omgevings­effectrapportage ter inzage gelegd. De ontwerp-omgevingsvisie heeft de titel ‘Krachtig en in balans, Lochem 2040’. Bij de ontwerp-omgevingsvisie is ook een omgevingseffect­rapportage (OER) opgesteld. Het OER laat zien welke gevolgen de ambities uit de omgevingsvisie hebben voor de leefomgeving. 
Omgevingsvisie kleinOntwerp-omgevingsvisie (titelblad)De gemeenteraad begint naar verwachting in juni 2024 met de bespreking van de ontwerp-omgevings­visie. Inwoners kunnen tot en met 9 april zienswijzen indienen. 

Omgevingsvisie
Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. Als onderdeel van deze wet moeten gemeenten een omgevings­visie opstellen: een strategische visie voor de lange termijn die betrekking heeft op de gehele fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie vervangt de oude structuur­visie en heeft een ruimere reikwijdte: in de omgevings­visie worden verschillende visies samengebracht tot één verhaal over de fysieke leef­omgeving.
 
Gorssel en de IJssel
OER2024 kleinOmgevingseffectrapportage (titelblad)In de ontwerp-omgevingsvisie worden de kenmerken en kwaliteiten binnen de gemeente beschreven. Bij de beschrijving van gebied langs de IJssel wordt onder meer de dijk tussen Gorssel en Epse als ‘kans’ genoemd: de dijk zou door het toevoegen en uit­breiden van paden een toeristische functie kunnen krijgen om de rivier bereikbaar en ‘beleefbaar’ te maken. Gorssel krijgt dan een sterkere relatie met de rivier. Ook wordt een mogelijk­heid om te recreëren/wandelen langs de IJssel als kans gezien (al staat er achter dat laatste wel een vraagteken in de tekst). In het stuk staat bovendien dat in Gorssel de open, groene plekken behouden moeten blijven. Verder is onder meer gestapeld bouwen met behoud van het dorpse karakter te vinden in de opsomming van kansen.

Inzien en zienswijze indienen 
Inwoners kunnen de ontwerp-omgevingsvisie en het Omgevingseffectrapport inzien via deze speciale pagina op de website van de gemeente. Bij de publieksbalies in Lochem en in Gorssel liggen de stukken tijdens openings­tijden ter inzage. Indienen van zienswijzen kan tot en met 9 april 2023. Informatie hierover is ook op genoemde gemeentelijke webpagina te vinden.


Redactie Gorssel.nl
28 februari 2024

.

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends