Laatste nieuws

Ook schoollocatie in beeld voor accommodaties

Het was alweer enige maanden stil rond het Gorsselse accommodatieproces. Inmiddels blijken, volgens een bericht op de website de werkgroep GA!, twee locaties in beeld te zijn voor clustering van school, sport en maat­schappelijke voorzieningen. Het gaat om de huidige locatie van ’t Trefpunt en de plek van de Vuller­school. Voor beide locaties wordt een haalbaarheids­onderzoek gedaan.

Twee locaties
Vullerschool kleinOok locatie Vullerschool in beeld voor clustering voorzieningenOorspronkelijk was alleen de locatie van ’t Trefpunt in beeld. Maar er kwamen vanuit het dorp bezwaren tegen de plek voor de school op de locatie van ‘t Trefpunt (onder meer in verband met de verkeers­situatie). Denk aan de petitie voor behoud van de school die onlangs aan wethouder Robert Bosch is aangeboden. Daarom heeft GA! ervoor gekozen om te kijken of clustering van school, sport en maatschappelijke voorzieningen ook op de locatie van de Vuller­school kan worden ingepast. Let wel: het gaat hier dus niet om een terugkeer naar de oorspronkelijke (minimum)­variant 1 (nieuwbouw van de school met gymzaal, met ruimte voor maatschappelijke voorzieningen op de huidige plek van de school). Die variant was al in een eerder stadium van het proces afgevallen. 

Roskamweide
Volgens de werkgroep bieden beide locaties perspectief voor de inpassing van de gewenste voorzieningen: onderwijs, kinderopvang, binnen­sport en cultuur met ondersteunende horeca. Ook de Kernvisie Wonen Gorssel wordt bij de uitwerking betrokken. Voor beide locaties wordt gekeken naar verkeers­veiligheid, milieu en geluid en daaruit moet dan een eerste stedenbouw­kundige schets ontstaan. Inpassing op de locatie Vullerschool kan volgens de werkgroep alleen als er voor een deel gebruik gemaakt wordt van de Roskamweide. 

Haalbaarheidsonderzoek
De werkgroep wil twee volwaardige varianten voor genoemde locaties uitwerken in een haalbaarheidsonderzoek. Daarbij worden leerlingenprognoses betrokken en ook de combinatiemogelijkheid van kinder­opvang, buitenschoolse opvang, binnen­sport, cultuur en verenigingsleven, de financiële gevolgen voor de gemeente en de deelnemende partijen. De werkgroep houdt ook rekening met de huidige (commerciële) gebruikers van ‘t Trefpunt bij het onderzoek.
Het haalbaarheidsonderzoek moet voor het tweede kwartaal van 2022 afgerond zijn. Definitieve besluitvorming volgt dan na informatieavonden met inwoners en betrokkenen.


Redactie Gorssel.nl
8 december 2021

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends