Laatste nieuws

Opdracht herstel openluchttheater verleend

  
    OLT-closing325 1
      De aanneemovereenkomst voor het herstel van het
      openluchttheater wordt ondertekend door (foto boven)
      de heren Heijke (Stichting Natuur Anders) en Nijenhuis
      (aannemingsbedrijf Nijenhuis-Menkveld) en (foto onder)
      Paul Wiegerinck en Bob Kempink van de Dorpsraad.

    OLT-closing325 2

 

Aannemers
De aannemers (Nijenhuis-Menkveld en Stichting Natuur Anders) en via hen de onderaannemers (Vrielink-Joppe en Montagebedrijf Anton Bruggeman) gaan aan de slag om de reeds lang op stapel staande plannen voor het herstel van het Openluchttheater uit te voeren. Tijdens het overleg, dat geanimeerd en harmonieus verliep, passeerde het uitvoeringstraject de revue.

Bouwtraject
In de eerste week van februari zal Stichting Natuur Anders aan het werk gaan. Dan worden overtollige en te oude bomen volgens kapvergunning gekapt en daarna volgt achterstallig onderhoud aan groenvoorzieningen.

Vervolgens gaat Vrielink-Joppe aan de slag om de vijver uit te graven, op zoek naar de stenen van de ingestorte podiummuur. Tegelijkertijd worden taluds hersteld en looppaden schoongemaakt.

Hoofdaannemer Nijenhuis-Menkveld sluit af met zijn eigen klus: het opbouwen van onder meer de podiummuur en de kleedruimte.

Tot slot zijn de drie partijen gezamenlijk bezig met het maken van het podium, het plaatsen van de banken voor de toeschouwers en het aanbrengen van nieuwe beplanting: jonge bomen, heesters en bolgewassen.

Naar verwachting zal het werk, ijs en weder dienende, eind april afgerond zijn.

Gedurende de werkzaamheden worden de toegangen afgezet met een bouwhek. De uitvoerenden vragen daarvoor uw begrip, er wordt immers gewerkt met gevaarlijk gereedschap.Gorssel, 18 januari 2013 

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends