Laatste nieuws

Oude gemeentehuis Gorssel 100 jaar!

Gemeentehuis 8Het Museum MORE, Museum voor Modern Realisme, nadert zijn voltooiing. Eind mei opent het zijn deuren voor publiek. We kunnen nu in het oude jaar 2014 nog net het honderdjarig bestaan van het oude gemeentehuis vieren: het gebouw werd in januari 1914 in gebruik genomen.
Het gebouw heeft tot en met 2012 als gemeentehuis gefungeerd en precies twee jaar geleden, op 28 december 2012, heeft de bevolking van Gorssel massaal afscheid van het gebouw genomen.
In de loop van de afgelopen honderd jaar was het oorspronkelijke gebouw al enkele keren uitgebreid. Inmiddels zijn alle aanbouwsels weer verwijderd en is het oorspronkelijke gebouw geïntegreerd in het nieuw te bouwen Museum voor Modern Realisme.

Verslag Deventer Dagblad
Een zeer enthousiaste verslaggever van het Deventer Dagblad mocht destijds al voor de opening in januari 1914 een blik in het gebouw werpen. De inleiding van het verslag in het Deventer Dagblad van 14 januari 1914 (in de oude spelling) leest u hierna. Het volledige verslag is als pdf bijgevoegd.

Kop Deventer Dagblad 14 januari 1914 kopie 
“Het nieuwe Gorselsche gemeentehuis
Gisteren werden we in de gelegenheid gesteld, het nieuwe gemeentehuis van Gorsel te bezichtigen, dat verrezen is in de kom van het dorp, aan den straatweg en den grintweg naar het station.
Men herinnert zich, dat er nog al wat actie in de gemeente Gorsel is geweest aangaande de plaats, waar het nieuwe gebouw verrijzen zou. Het ging eigenlijk tusschen Eefde en Gorsel. Tot de Raad zijn besluit nam en het door den heer W. van der Meij ten geschenke aangeboden terrein aanvaardde.
Met bekwamen spoed is men toen aan het werk getogen. En daar staat nu het mooie gemeentehuis al gereed, als een bewijs van de voortvarendheid van gemeentebestuur, architect en uitvoerders.

Van buiten gezien, maakt het gebouw een massieven indruk. Het doet eenigszins denken aan een deftig, oud landhuis, met zijn groote hooge ramen, voorzien van talrijke kleine ruitjes. De strenge lijnen worden boven den ingang vervriendelijkt door een balkon, alsmede door het in pleisterwerk aangebrachte gemeentewapen.
Is aldus de eerste indruk goed, aangenaam waren we verrast, toen we binnenkwamen. Zonder overdreven luxe toch heeft Gorsel een gemeentehuis gekregen, waarop menige grootere gemeente, menige stad, jaloersch moet zijn.”

Lees hier het volledige verslag in het Deventer Dagblad van 14 januari 1914 (pdf).

 

Gorssel.nl
28 december 2014

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends