Laatste nieuws

Paasvuur blijft behouden voor Gorssel

   Paasvuur325px
     Op eerste paasdag, 31 maart 2013, zal het paasvuur
     branden op een perceel tussen de Elfuursweg en de
     Dommerholtsweg
  

Het traditionele paasvuur dreigde voor Gorssel verloren te gaan door aangescherpte regels van de gemeente. Voortaan moet meer afstand gehouden worden tot bomen en bebouwing. Vooral de minimale afstand van 200 meter tot huizen met rieten kappen maakt het erg lastig om een geschikte plek te vinden, die ook nog goed bereikbaar moet zijn voor het publiek en voor de aanvoer van snoeiafval.
Het paasvuur is jarenlang uitstekend georganiseerd door Speeltuinvereniging De Bolderhoek. Doordat het vuur nu naar een andere plek moet, vervalt de band tussen de speeltuinvereniging en het paasvuur en daarom wilde De Bolderhoek de organisatie aan een andere groep overdragen.

Nieuwe locatie en organisatie
Aan het paasvuur wordt ieder jaar meegeholpen door een aantal verenigingen en bedrijven. Dat kon gelukkig zo blijven, maar er moest wel een organisatie komen die coördineert en aanstuurt, die aanspreekpunt is voor de gemeente, die de vergunning regelt en die ervoor zorgt dat het financieel ook allemaal klopt. Er zijn drie personen die deze ‘eindorganisatie’ nu op zich nemen. Erik Bechtle, René de Bruin en René Pluymert zullen een stichting oprichten, die het paasvuur jaarlijks zal organiseren.
Er is een nieuwe locatie gevonden tussen de Elfuursweg en de Dommerholtsweg. Grondeigenaar Klein Nulent en pachter Oostenenk hebben toestemming verleend om dit perceel voor het paasvuur te gebruiken.
Inmiddels is de vergunningaanvraag voor het evenement in behandeling bij de gemeente Lochem.

Hulp en sponsors
Met hulp van verenigingen, bedrijven en organisaties die reeds lang bij het paasvuur betrokken zijn, staat er nu een uitstekend team klaar om de traditie van het paasvuur in ere te houden. Het paasvuur wordt mogelijk gemaakt dankzij de belangrijke steun van: Loonbedrijf Boschloo (gereed maken van het terrein, verplaatsen en optassen van het snoeiafval), Scouting De IJsselgroep (hulp bij inzamelen van het snoeiafval en surveilleren bij het vuur), Eetcafé de Hoek (catering en financiële bijdrage), Villa Verde Tuinonderhoud (coördinatie en ondersteuning van de organisatie), Notariskantoor Smook en de agrarisch ondernemers Klein Nulent en Oostenenk. De Dorpsraad Gorssel heeft meegeholpen bij het opzetten van de nieuwe organisatie en bij het vinden van een nieuwe locatie en geeft eenmalig een bedrag van € 150 aan de op te richten stichting. Dat bedrag zal worden gebruikt voor het afsluiten van een evenementenverzekering. Speeltuinvereniging De Bolderhoek heeft gezorgd voor een soepele overdracht en zal de fakkeloptocht voor kinderen voorafgaand aan het paasvuur blijven organiseren. 

Financieel
Slechts als de weersomstandigheden goed zijn kan en mag het paasvuur ontstoken worden. Als het ook op een tweede dag niet lukt moeten er behoorlijke kosten gemaakt worden voor het afvoeren van het snoeiafval. Om die kosten te dekken zal er voortaan een bescheiden bedrag moeten worden betaald voor het aanleveren van snoeiafval. Daarmee zal het paasvuur ook in de toekomst mogelijk blijven.

Traditie
Met hulp van veel personen, bedrijven en verenigingen is een voor Gorssel belangrijke traditie ondanks de aangescherpte regels behouden. Zij zien u graag op eerste Paasdag, 31 maart 2013, rondom het paasvuur.


Gorssel, 17 januari 2013

  

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends