Laatste nieuws

Parkeerterrein Oldenhof krijgt ‘blauwe zone’

Een gedeelte van het parkeerterrein bij Den Oldenhof aan de Hoofdstraat 45 in Gorssel wordt bestemd tot ‘blauwe zone’. B en W van de gemeente Lochem hebben een daartoe strekkend verkeersbesluit genomen.

Blauwe zone
OldenhofParkeer kleinSituatieschets blauwe zone met verkeersborden parkeerplaats Den Oldenhof, GorsselEen parkeerschijfzone (‘blauwe zone’) maakt parkeren alleen mogelijk voor een beperkte tijdsduur (90 minuten). De bloktijden waarop de paarkeerschijfzone van kracht is gelden op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. De parkeerder moet met een parkeerschijf de begintijd van het parkeren aangeven. 
Door de beperking van de parkeerduur van anderhalf uur kunnen ‘dagjesmensen’ en museumbezoekers niet lang in de parkeer-schijfzone parkeren. De beschikbare parkeer-capaciteit wordt hierdoor efficiënter gebruikt.

Achtergrond van de maatregel
Het verzoek om aan de voorzijde van Den Oldenhof een parkeerschijfzone in te stellen voor 24 parkeerplaatsen is gedaan door de Dorpsraad Gorssel, ondernemersvereniging Gorssel Buiten-gewoon en gebruikers van Den Oldenhof. 
Na de komst van het Museum MORE is de parkeerdruk op het plein aan de voorzijde van Den Oldenhof toegenomen. Gebruikers van Den Oldenhof hebben de gemeente Lochem al vaker geattendeerd op het feit dat er voor Den Oldenhof niet alleen door bezoekers van Den Oldenhof werd geparkeerd, maar ook door dagjesmensen en museumbezoekers die hun voertuigen langdurig parkeren om vervolgens te gaan fietsen of wandelen in de omgeving. Door deze langparkeerders is de parkeerruimte voor bezoekers aan de instellingen in Den Oldenhof beperkt.

Bezwaar
Iedere belanghebbende kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het verkeersbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lochem. Daarnaast kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de Arrondissementsrechtbank te Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. 
Gedurende die zes weken tijd ligt het besluit ter inzage bij het gemeenteloket in Den Oldenhof en bij publieksbalie in het gemeentehuis in Lochem. 


Redactie Gorssel.nl
5 juli 2018

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends