Laatste nieuws

Poll op Gorssel.nl: slechte bezorging De Gids en Berkelbode

LogoWeekbladenCombiTransAanleiding
De redactie van Gorssel.nl en de Vereniging Dorpsraad Gorssel bereiken regelmatig klachten over slechte bezorging van de huis-aan-huisbladen. In Gorssel gaat het dan vooral om de populaire weekkrant De Gids en de Berkelbode met het gemeentenieuws. Het is gebleken dat bij veel mensen deze kranten niet of onregelmatig worden bezorgd. Daarover heeft de Dorpsraad overleg gehad met de gemeente Lochem (de gemeente publiceert het gemeentenieuws in de Berkelbode), met All Inn Verspreidingen (het bedrijf dat de bezorging van de huis-aan-huisbladen in Gorssel verzorgt) en met Wegener (de uitgever van de Berkelbode). Volgens de Dorpsraad had dat overleg weinig resultaat opgeleverd. De redactie van Gorssel.nl berichtte daarover op 30 mei jl. en plaatste een poll op de website.

Poll
Bij de poll die van 30 mei t/m 13 juni 2014 op de homepage van Gorssel.nl heeft gestaan, konden mensen hun stem uitbrengen op onderstaande vragen. Per IP-adres kon slechts eenmaal worden gestemd. Bij het sluiten van de poll op 13 juni 20.00 uur, was de uitslag als volgt:

 

Aantal stemmen

%

Ik ontvang de bladen in het algemeen op tijd

Ik ontvang de bladen soms wel, soms niet (en ik heb geen nee/nee-sticker)

Ik ontvang sommige bladen wel en andere niet

Ik ontvang de bladen (bijna) nooit (en ik heb geen nee/nee-sticker)

Ik heb een ‘nee/nee-sticker’voor de huis-aan-huis bladen

32  
 

28  

8  
 

5  

     2  

75  

  42,7%

  37,3%

  10,7%

  6,7%

     2,7%

  100%

Dat betekent dat 56% van de mensen die hun stem hebben uitgebracht en die geen nee/nee-sticker hebben de kranten niet of onregelmatig ontvangt. Natuurlijk is dit maar een kleine steekproef, en wellicht ook niet geheel representatief, maar niettemin is het beeld negatief.

Reactie Wegener
Wegener laat in een recente reactie aan de Dorpsraad weten ervan op de hoogte te zijn dat begin van het jaar de bezorging niet optimaal was en dat er toen maatregelen zijn genomen. Inmiddels, zo meldt Wegener, zou de bezorging weer op orde zijn, maar het is onduidelijk waarop men dat baseert. Verder meldt de uitgever dat zij minder dan tien klachten op de totale oplage van 14.952 kranten ontvangen. De Dorpsraad spreekt van een naïef standpunt, omdat niet is meegenomen dat veel mensen geen klacht indienen, of hun klacht bij de bezorgdienst melden. Mensen die lange tijd of bij herhaling geen krant ontvangen zullen dat niet iedere keer opnieuw aangeven. Er zijn voldoende negatieve signalen, maar Wegener telt slechts het aantal geregistreerde klachten en onderneemt alleen actie als er concrete adressen bekend zijn.

Reactie All-Inn Verspreidingen
All-Inn Verspreidingen laat weten dat men de klachten hoog opneemt, maar ook daar lijkt alleen sprake van actie voor zover er concrete adressen bekend zijn. All-Inn meldt dat, indien een krant niet is bezorgd en dit met volledig adres binnen twee dagen na de beoogde bezorgdag is gemeld, dat dan de bezorger de krant moet nabezorgen. Veel mensen laten weten dat er van nabezorging zelden of nooit sprake is.
Gorssel.nl zal de uitslag van de poll beschikbaar stellen aan All-Inn en die zal het gebruiken in de communicatie naar de bezorgers.

Reactie Gemeente
De gemeente heeft met Wegener overleg gevoerd over de door de Dorpsraad Gorssel geuite klachten en aangedrongen op verbetering van de bezorging.

Uw reactie
Gorssel.nl bedankt de mensen die de moeite hebben genomen te stemmen. Dit heeft bijgedragen aan een goed overzicht van de problematiek. Bovendien is er een aantal reacties geplaatst onder het artikel van 30 mei. Wilt u alsnog reageren? Stemmen kan niet meer, maar u kunt nog wel een reactie onder dit nieuwsartikel plaatsen.


Gorssel.nl
14 juni 2014

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends