Laatste nieuws

Praat met de raad over de Kadernota 2020

De gemeenteraad van Lochem wil ter voorbereiding op de behandeling van de kadernota 2020 met inwoners en organisaties in gesprek over relevante onder­werpen. De kadernota is de voorloper van de begroting en bevat de colllegeplannen voor 2020. De raad neemt de suggesties van in­woners mee bij de behandeling van de nota in de raad van 13 mei 2019.

Kadernota 2020
Gemeente kleinMeepraten over de Kadernota 2020 op 15 april 2019 in Lochem of EefdeHet collegeprogramma (‘Dichtbij, duurzaam, doen’) vergt investeringen en er moeten dus keuzes gemaakt worden. Voor een financiële vertaling van het college­programma kwam de begroting 2019 te vroeg. Daarom komt het college nu met een voorstel voor de uitvoering van de ambities en een extra moment voor financiële her­overweging. De uitwerking hiervan staat in de Kadernota 2020.
Het college wil aan de slag met een schone, en veilige leefomgeving, het toeristisch op de kaart zetten van de gemeente Lochem, duurzame energie en het vergroten van bio­diversiteit. Er is in 2019 ruim 1 miljoen euro voor nieuw beleid, maar ook de algemene reserve wordt aangesproken. De kadernota gaat ook in op mogelijkheden voor nieuw beleid voor 2020. 

Nieuw beleid
Uit de collegetour is naar voren gekomen dat inwoners veel waarde hechten aan natuur en een groene omgeving. Daarnaast is groen, rust en ruimte een belangrijke trekker voor toeristen. In de kader­nota wordt geld vrijgemaakt voor een lokaal actieplan bio­diversiteit en het opstellen van een nieuwe visie buiten­gebied. 
Naast de groene omgeving hechten inwoners veel belang aan een schone en veilige leefomgeving. En ook daar in wil het college extra investeren, onder meer voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en het verduurzamen van de open­bare verlichting. 

Inloopbijeenkomsten
Op 15 april 2019 zijn er inloopbijeenkomsten in het gemeentehuis (Hanzeweg 8, Lochem) en dorpshuis Het Hart (Jolinkweg 2, Eefde), beide van 19.30 tot 20.30 uur. Alle politieke partijen in de gemeenteraad zijn aanwezig. Geïnteresseerden kunnen binnenlopen en in gesprek gaan met de aanwezige raads­leden. 
Op maandagavond 13 mei 2019 staat de kadernota op de agenda van de raadsvergadering. Op 27 mei 2019 besluit de raad over het vaststellen van de nota.


Redactie Gorssel.nl
5 april 2019

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends