Laatste nieuws

Praktijk SALUT: begeleiding van (jong)volwassenen

Wico Mulder behandelt en begeleidt in zijn Gorsselse prak­tijk SALUT (jong)­volwassenen bij hun zoek­tocht naar regie over hun eigen leven. Onlangs publiceerde hij ‘In gesprek met jong­volwassenen’, een coaching­methode voor professionals.

Wico Mulder
SalutWico Mulderliselorestap 2 kleinWico Mulder (foto Liselore Stap)Wico Mulder (1973) is Jeugd­arts Adolescenten/arts Maatschappij en Gezond­heid. Hij studeerde Genees­kunde en Medische Biologie aan de Vrije Universiteit in Amster­dam en heeft een Master in Public Health. Hij specialiseerde zich tot Arts Maatschappij en Gezond­heid en was onder meer tien jaar werkzaam als Jeugd­arts Adolescenten bij de GGD Amsterdam. 

Prestatiedruk
SalutBehandel kleinPraktijkruimte SALUT in GorsselVanuit zijn praktijk SALUT begeleidt en onder­steunt Wico (jong)­volwassenen bij het proces naar het realiseren van meer in­zicht en greep op het eigen leven. Wico verwoordt het op de website van zijn praktijk als volgt: “Jong­volwassenen hebben een druk leven waarin er van alles moet en de lat hoog ligt. De prestatie­druk en daaruit voort­vloeiende stress kunnen leiden tot klachten als somber­heid, angst en paniek. Achter deze symp­tomen gaan vragen schuil als: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. Grote vragen over identi­teit en een zoek­tocht naar zin en richting”. Voor Wico is het kwets­bare gesprek voeren met aan­dacht voor gevoelens en emoties essentieel voor heling: “Ga op zoek naar het signaal achter de klacht”.

Coachingmethode
Samen met Susanne Kruys en Wouter Zuurbier schreef Wico Mulder ‘In gesprek met jong­volwassenen’. In het boek beschrijven de auteurs een concrete coaching­methode voor professionals om jongeren te helpen bij hun zoek­tocht naar regie over het eigen leven. De auteurs hanteren hierbij een brede blik op het persoon­lijke verhaal vanuit vier samen­hangende dimensies: fysiek, sociaal, psychisch en spiritueel.
Het boek is onder meer te koop bij boek­handel Bechtle in Gorssel. 

Naschift:
Praktijk SALUT is sinds begin 2024 gevestigd bij Gezondheidscentrum van Bronkhorst, Hoofdstraat 69, 7213 CS Gorssel
Tel. 06-24600267
Website


Redactie Gorssel.nl
21 november 2022

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends