Laatste nieuws

Prikbord in coronatijd

Het Prikbord op Gorssel.nl was altijd al de meest bezochte rubriek op de web­site, maar nu ons leven in deze corona­tijd er anders uitziet, neemt het gebruik nog meer toe. Het aantal geplaatste prikkers stijgt en het Prik­bord wordt de laatste weken circa 800 keer per dag bezocht.

Delen
Uit de grote diversiteit in aanbod en vraag blijkt wel dat er in Gorssel behoefte is aan delen. Soms wil iemand iets weg­geven wat hij/zij zelf niet meer nodig heeft: vooral de laatste weken wordt er in Gorssel en omgeving veel op­geruimd, dat maakt het Prik­bord wel duidelijk. Soms vragen mensen hulp bij een klus. Er wordt ook regel­matig woon­ruimte aan­geboden of gevraagd. En verder gaat het soms over weg­gelopen of aan­getroffen huis­dieren, gevonden voor­werpen, aan­kondigingen van evene­menten en gebeur­tenissen, of gewoon een com­plimentje.
Het Prikbord is voor bezoekers van Gorssel.nl een leuke manier om met dorps­genoten, maar ook met mensen daar­buiten, in contact te komen.

Leuke reacties
Prikkertjes 2 kleinAantal per dag geplaatste prikkers in maart en april 2020. Het oranje deel geeft aan welke prikkers alweer verwijderd konden worden vanwege een 'match'Uiteraard lukt het niet altijd om een ‘match’ te vinden. Dan ver­dwijnt het prikkertje na twee maanden en kun je het later nog eens pro­beren. Maar vaak is er wel een mooi resultaat. Als de prikkers succes hebben en dus van het Prik­bord af kunnen, krijgt de redactie leuke reacties. Uit die reacties valt af te leiden dat er veel mensen zijn die het Prik­bord frequent bekijken, want er komt vaak heel snel contact tot stand tussen vrager en aan­bieder en vice versa (“Binnen tien minuten al reactie gehad!”) en dat leidt dan ook tot een succes­volle koop, verkoop of gratis hulp (“Al gegadigden gevonden!”) of een tijdelijk onder­komen (“Dankzij het Prik­bord hebben we een tijdelijke woning!”).

In bijgaande grafiek staat het aantal dagelijkse prikkers dat in maart en april 2020 is geplaatst. In totaal zijn dat er 365, gemiddeld zes per dag. Absolute uit­schieters waren 8 maart (13) en 24 april (12). De grafiek laat ook zien hoeveel prikkers in­middels alweer ver­wijderd konden worden, vooral omdat er een match tot stand kwam: 220; dat is dus meer dan de helft!

Coronatijd
PRIKKERTJES 1 kleinCumulatief aantal prikkers in de periode januari t/m april 2019 (blauwe lijn) en 2020 (oranje lijn). Vanaf half maart 2020 is een flinke groei te zienIn de tweede grafiek wordt het aantal prikkers in de periode januari t/m april 2019 vergeleken met diezelfde periode 2020. Vanaf medio maart 2020 is het corona-effect goed te zien, want dan neemt het aantal duidelijk toe. Tot en met 30 april 2019 werden 521 prikkers geplaatst, in 2020 waren dat er 647.

Bijhouden
Gorssel.nl vindt het belangrijk om het Prik­bord goed bij te houden. Je wilt immers niet dat mensen teleur­­gesteld worden als een prikker niet meer ‘geldig’ is. De redactie haalt niet-afgemelde prikkers na twee maanden weg (of eerder, als het gebodene of gevraagde niet meer beschik­baar is of over de datum) en waakt over een zorg­vuldig gebruik van het Prik­bord.
Dat gaat niet automatisch, achter het Prik­bord zit een redactie­lid van vlees en bloed en daarom is het ook fijn als er contact is met de gebruikers. Zo zit een poes, die al bijna zeven weken vermist was, nu weer gezellig bij het baasje thuis. Een familie meldde op het Prik­bord dat er al een tijdje een kat in de buurt rond­zwierf. De redacteur van het Prikbord herkende het ‘signalement’, verwees naar het prikkertje van de ver­missing (en belde de eigenaresse) en het wonder was geschied! 
Daar doen we het voor.

Redactie Gorssel.nl
1 mei 2020

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends