Laatste nieuws

Promotiefilm Gorssel en Dorpsplan op ALV Dorpsraad

Op woensdagavond 5 september 2018 houdt de Vereniging Dorpsraad Gorssel een extra algemene ledenvergadering (ALV). De vorige algemene ledenvergadering was op 30 mei 2018. Toen stond het concept Dorpsplan 2018-2023 op de agenda. Gorsselnaren konden tijdens en gedurende enkele weken na die vergadering op het concept reageren. Dat is door diverse mensen gedaan. Het plan is nu klaar en wordt op deze extra ALV gepresenteerd. 

Agenda
Dorpsplan 2018 2023 kleinVoorblad van het Dorpsplan 2018-2023 dat op de ALV van 5 september 2018 wordt gepresenteerdDe vergadering van 5 september 2018 wordt geopend met de première van een promotiefilm van Gorssel. Daarna wordt het nieuwe dorpsplan gepresenteerd en het eerste exemplaar van het plan uitgereikt aan kernwethouder Bert Groot Wesseldijk. Gedrukte exemplaren van het Dorpsplan zijn tijdens de ledenvergadering beschikbaar en vanaf 6 september 2018 is het Dorpsplan ook digitaal beschikbaar via de website van de Dorpsraad en via Gorssel.nl.
Verder staat een bestuurswisseling op de agenda. Voorzitter Hans Geerlink en de bestuursleden Jan de Vries en Arne Greven treden af en zijn niet herkiesbaar. Paul Wiegerinck is aftredend, maar wel herkiesbaar en er worden drie nieuwe bestuursleden voorgesteld: Otto van Harmelen, Marije Alma en Pam van ’t Hof.
Ledenvergaderingen van de Dorpsraad zijn toegankelijk voor alle inwoners van Gorssel, met de restrictie dat alleen leden mogen stemmen over verenigingszaken, zoals de benoeming van bestuurders.

Informatie
De vergadering vindt plaats in de protestante kerk, Hoofdstraat 27 in Gorssel en begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).

De stukken voor de vergadering zijn te vinden in de bijlagen hieronder (pdf).Gorssel, 30 augustus 2018

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends