Laatste nieuws

QuickScan MFA Gorssel openbaar

Organisatiebureau Twynstra Gudde heeft in opdracht van de gemeente Lochem een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een multifunctionele accommodatie in Gorssel. Het onderzoek is nu openbaar gemaakt.

Quick scan
MFA
Twynstra Gudde heeft in opdracht van de gemeente Lochem een verkennend onderzoek (‘quick scan’) uitgevoerd naar de haalbaarheid van het plan van de Werkgroep Accommodaties Gorssel, waarin de gebruikers van de accommodaties in Gorssel vertegenwoordigd zijn. Daarbij stond de vraag centraal of - en onder welke voorwaarden - een multifunctionele accommodatie (MFA) in Gorssel haalbaar zou kunnen zijn. Aanleiding voor het plan van de Werkgroep was de vraag van de gemeente Lochem aan beheerders van accommodaties in de kernen om mee te denken over hun verantwoordelijkheden en plannen. De gemeente heeft immers minder geld beschikbaar voor onderhoud en subsidies.
Een vervolgonderzoek naar risico’s en alternatieven is gepland, maar het is nog niet duidelijk wanneer dat vorm zal krijgen.

Dorpsplan
Inmiddels is een nieuw Dorpsplan voor Gorssel (2018-2022) in voorbereiding. Tijdens het proces komen ook de gedachten en wensen van de Gorsselnaren rondom de accommodaties in Gorssel aan de orde.
De Dorpsraad Gorssel juicht de openbaarmaking van de quick scan toe, zodat de inwoners de gelegenheid krijgen kennis te nemen van de plannen. “Het is belangrijk dat inwoners de brede dorpsplanavond op 20 februari 2018 in De Borkel bezoeken om over deze plannen en andere onderwerpen hun mening te geven”.


Redactie Gorssel.nl
25 januari 2018 (link toegevoegd 16-4-2018)

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends