Laatste nieuws

Raad dringt aan op snelheidsverlaging N348

De gemeenteraad van Lochem vindt dat de huidige situatie op de N348 tussen Gorssel en Eefde zo snel als mogelijk vraagt om een snelheids­verlaging van 80 naar 60 km/uur. Het college krijgt de opdracht er bij de provincie op aan te dringen een snelheidsverlaging spoedig te realiseren. 

‘Motie vreemd’
Snelheid2 kleinDe gemeente Lochem wil zo spoedig mogelijk een snelheidsverlaging tussen Gorssel en Eefde Een ‘motie vreemd’ met deze strekking werd tijdens de raadsvergadering van 28 oktober 2019 ingediend door de PvdA, gesteund door MmL, CDA, GB, GL en D66. Ook de VVD stemde in en de motie werd unaniem aangenomen.
Overwegingen waren daarbij onder meer dat de raad al eerder bij de provincie Gelderland heeft aan­gedrongen op een lagere snelheid (60 km/uur) tussen Eefde en Gorssel en dat de snelheids­proef (uitgevoerd tussen september 2018 en april 2019) inderdaad geleid heeft tot lagere snel­heden en een positief effect had op inhaal­bewegingen, snelheids­verschillen en geluids­hinder. Daar komt nog bij dat her­inrichting van de kruispunten bij Quatre Bras en Scheuterdijk ten gevolge van de PAS-problematiek door de provincie voorlopig is uitgesteld. De raad vindt dat de veiligheid van school­gaande jeugd gediend is met een spoedige snelheids­verlaging. 
Het college, bij monde van wethouder Eric-Jan de Haan, kon zich hierin vinden en zegde toe de motie uit te zullen voeren.

Besluit eind 2019
Provinciale Staten besluiten eind 2019 op basis van de resultaten van de snelheids­proef of het verlagen van de snelheid een maatregel is die in de toekomst kan worden ingezet. De gemeente Lochem dringt dus aan op een spoedige verlaging van de snelheid op de N348 tussen Gorssel en Eefde.


Redactie Gorssel.nl
30 oktober 2019

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends