Laatste nieuws

Raad in gesprek met inwoners

Zoals gebruikelijk nodigt de gemeente­raad van Lochem, voorafgaand aan de jaarlijkse behandeling van de Kader­brief, inwoners en organisaties uit om in gesprek te gaan over de toekomstige plannen van de gemeente. Dit doet de raad tijdens twee informatie­markten: een in de bibliotheek van Gorssel en een in het gemeentehuis van Lochem. Beide bijeenkomsten zijn op dinsdag­avond 31 mei 2022 van 19.00 uur – 20.00 uur. Gedurende een uur kunnen geïnteresseerden binnen­lopen en in gesprek gaan met de aanwezige raads­leden van alle politieke partijen. Aanmelden voor deze informatie­markt is niet nodig.

Kaderbrief 2023
Kadernota2022 kleinMeepraten over de Kadernota 2023 op 31 mei 2022De Kaderbrief 2023 geeft de contouren aan voor de begroting voor 2023 en is door het ‘demissionaire’ college aan de nieuw samen­gestelde raad aangeboden: er is al een nieuw college, maar dat wordt pas op 30 mei 2022 geïnstalleerd. De Kader­nota 2023 bevat alleen het hoog­nodige aan nieuw beleid, omdat, zoals in de Toelichting staat ‘er op dit moment nog geen nieuw college is. Dat nieuwe college, en uiteindelijk de gemeente­raad, heeft de ruimte nodig voor eigen afwegingen’.

Nieuwbouw school en sluiting gemeenteloket
Het college neemt al wel bepaalde voor­stellen op in de Kader­brief en reserveert daar dus geld voor: daaronder valt onder meer nieuw­bouw van de Vuller­school. Verder wordt in de huidige Kader­brief opnieuw gesteld dat vanaf 2024 sluiting van het gemeente­loket in Gorssel een bezuinigingsoptie is. Het college wilde het loket in Den Oldenhof twee jaar geleden al met ingang van 2021 sluiten, maar daar stak de vol­tallige raad destijds een stokje voor. De raad was unaniem van mening dat het loket in Den Olden­hof in ieder geval tot 2023 open moest blijven. Nu wordt het in de nieuwe Kader­brief opnieuw als bezuinigingsmogelijkheid geopperd.

Zwembad en andere accommodaties
Zoeklocaties kleinZoeklocaties woningbouw in GorsselDe Kaderbrief bevat, behalve over de reservering van gelden voor de Vuller­school, geen nieuwe informatie over de toekomst van het zwembad, ’t Trefpunt en andere accommodaties. Zie hier het recente artikel over de toekomst van De Boskoele op Gorssel.nl.

Woningbouw
Bij de begroting 2022 kwam een krediet beschikbaar voor de aankoop van locaties voor woning­bouw waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) werd gevestigd. Het doel van de gemeente was om deze gronden te verwerven om zo meer regie op woningbouw­plannen te kunnen hebben. Uit de Kaderbrief 2023 wordt duidelijk dat inmiddels de eerste gronden aan de gemeente worden aan­geboden. Of daar ook Gorsselse locaties bij zijn is niet duidelijk.

Informatie
De informatie­markt in Gorssel vindt plaats op dinsdagavond 31 mei 2022 van 19.00 tot 20.00 uur in de bibliotheek in Den Oldenhof, Hoofdstraat 45 in Gorssel.
Tijdens de Politieke Avond op dinsdag 7 juni is er een beeldvormende tafel over de Kader­nota en de meningvormende tafel is op 20 juni. Tijdens de Politieke Avond op 4 juli neemt de raad een besluit.

 

Redactie Gorssel.nl
20 mei 2022

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends