Laatste nieuws

Raad krijgt rol bij evaluatie loket Gorssel

De Lochemse raad behandelde op 19 januari 2015 een collegevoorstel over het burgerzakenloket in Gorssel: het college wil het loket in ieder geval open houden tot en met 2018 en stelde voor een eventuele nadere afweging over openstelling of eerdere sluiting aan het college op te dragen.

Vingers aan de pols
De raad was verheugd dat het loket in een behoefte voorziet en dat er alle aanleiding is het tot en met 2018 in stand te houden. Een raadsbreed amendement droeg het college echter op de eventuele nadere afwegingen door de raad te laten plaatsvinden. De raad wil dus de vinger aan de pols houden.
Het college nam het amendement over.

Boek dicht, loket open
LoketGorssel
PvdA en VVD voerden in het debat het woord, waarbij dor de PvdA gesteld werd dat er emoties en onrust in de westelijke kernen heersen (‘er is over geen enkel gemeenteloket in de omgeving zoveel gesproken als over het loket in Gorssel’). De VVD stelde dat duidelijkheid nodig is: ‘de eigenheid van de kernen is belangrijk en daarbij is het financiële aspect niet het grootste belang. Kortom: boek dicht, loket open’.
De voorzitter van de Dorpsraad Gorssel had tijdens het Ronde Tafel Gesprek gepleit voor het inschakelen van de raad bij verdere besluitvorming en laat weten tevreden te zijn met de uitkomst.

Lochem 3.0
Tijdens de raadsvergadering werd ook over het burgerinitiatief Lochem 3.0 gesproken.
Het collegevoorstel (steun voor Lochem 3.0, een innovatiebudget van € 180.000 en een geldlening van € 250.000) inclusief een amendement van de collegepartijen en VVD, werd met algemene stemmen aangenomen. Het amendement behelsde het instellen van een adviesraad, nadere evaluatie en rapportage door het college, en een strakker financieel kader door de lening te faseren in vijf termijnen van € 50.000 waarbij vanaf de tweede termijn ondernemers borg dienen te staan voor € 32.000.
Lochem 3.0 krijgt nu de gelegenheid het initiatief verder uit te werken en dient daarbij ook verder te werken aan een groter draagvlak in de kernen.


Gorssel.nl
19 januari 2015 (aangepast 20 jan. 2015)

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends