Laatste nieuws

Raadsverkiezingen 2022: resultaten in Gorssel

Zoals eerder gemeld: ook in de gemeente Lochem boekten lokale partijen winst bij de gemeenteraads­verkiezingen 2022: Gemeente­belangen, LochemGroen! en Mee­denken met Lochem. Hieronder laten we zien hoe het beeld in de stem­bureaus in Gorssel eruitzag.

Hoe stemde Gorssel?
Gorssel heeft 3506 kiesgerechtigden; dat is ruim 12% van het totaal in de gemeente Lochem. In de Gorsselse stem­bureaus brachten 2469 mensen hun stem uit; 916 van hen deden dat vervroegd op 14 en 15 maart in ’t Trefpunt. We kunnen niet helemaal uit­sluiten dat - zeker bij het vervroegd stemmen - ook stemmers van buiten Gorssel in ‘t Trefpunt hun stem uit­brachten, maar veel effect zal dat op de op­komst in het dorp niet hebben. Al met al komt het neer op een op­komst in Gorssel van ongeveer 70%, boven het gemiddelde in de hele gemeente Lochem (ruim 62,5%) en ruim boven het lande­lijk gemiddelde van 50,9 %.

Verkiezingen 2022 Gorssel

Van VVD naar Gemeentebelangen
Ook in Gorssel is Gemeente­belangen de grootste partij met 589 stemmen, gevolgd door D66 met 403 stemmen en VVD met 400 stemmen. Mee­denken met Lochem is in Gorssel hekken­sluiter met 144 stemmen.
Gorssel.nl houdt vanaf de Tweede Kamer verkiezingen van 2012 (opkomst in Gorssel 87%!) de ontwikke­lingen in de stem­bureaus in Gorssel bij. Daaruit blijkt dat bij alle verkiezingen (Tweede Kamer, Staten­verkiezingen, Gemeente­raad) de VVD de meeste stemmen kreeg. Tweede partij was meestal D66, soms GroenLinks. Uit­zondering waren de verkiezingen voor het Europees Parle­ment in 2019: toen kreeg de PvdA de meeste stemmen, geheel volgens de lande­lijke trend. In 2022 wordt het stokje dus overgenomen door Gemeente­belangen.

Wie komen er in de raad?
Verkiezingen 2022 namen kleinOp maandag 21 maart wordt de geldigheid van de verkiezing officieel vast­gesteld, maar de namen van de nieuwe raadsleden zijn inmiddels bekend. Arda van den Brink (GroenLinks), Renske Dragt (MmL) en Tjitske Ypma (LochemGroen!) werden met voorkeurs­stemmen in de raad gekozen.
Als er raadsleden doorstromen naar het college, zullen er in de namen­lijst nog wijzigingen komen.


Redactie Gorssel.nl
19 maart 2022

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends