Laatste nieuws

Raadsvoorstel schakelstation terug naar college

In de raadsvergadering van maandag 18 januari 2016 werd de bestemmingsplanwijziging besproken die de bouw door netbeheerder Liander van een schakelstation aan de Groeneweg in Gorssel mogelijk zou moeten maken. De raad had nog veel vragen en ook een aantal concrete bezwaren en verwees het raadsvoorstel terug naar het college.

Veel vragen
Schakelstation2Irma Krommenhoek met spandoek onder het goedkeurend oog van twee dorpsraadbestuurdersDe zes politieke partijen hadden voor de wethouder veel vragen en al snel werd duidelijk dat geen enkele partij de tijd rijp vindt om een oordeel te geven over het voorliggende voorstel tot bestemmingsplan-wijziging. Ook de Dorpsraad Gorssel en omwonenden hadden de afgelopen periode veel vragen en bezwaren ingebracht. Die kwamen in de raadsvergadering volop terug.
Partijen vonden onder meer dat het open karakter van de enk zo weinig mogelijk aangetast zou moeten worden en zeker niet met medewerking van een gemeente die ter bescherming van het gebied in het verleden duidelijke regels heeft opgesteld. Men vroeg zich ook af waarom Liander een netbeheerprobleem voor Deventer moet oplossen; in dat gebied is toch netbeheerder Enexis actief? En een schakelstation is een bedrijf, dus zo’n station zou moeten komen op een plek die al een bedrijfsbestemming heeft. Waarom zou dat niet bedrijventerrein A1 kunnen zijn, middenin het gebied dat het schakelstation het hardst nodig heeft? En was de gekozen oplossing alleen door financiële overwegingen ingegeven (de goedkoopste plek) en is dan wel voldoende rekening gehouden met de effecten voor omwonenden en toeristen? Zijn andere locaties echt wel voldoende onderzocht en zo ja, waren dan de redenen om die locaties af te wijzen wel valide? Heeft het aanbod van de heer Van Opijnen om een van zijn bedrijfsgebouwen te gebruiken als schakelstation wel voldoende aandacht gekregen? En stel dat het parkeerterrein van Van Opijnen op enig moment zou verdwijnen, dan zou een schakelstation nog meer een obstakel zijn in een open enk.

Verdiept aanleggen
Hoewel dus nog nader onderzoek en overleg zal volgen, was wel duidelijk dat een meerderheid van de raad het bouwen van een schakelstation op de voorgestelde locatie op dit moment alleen ziet zitten als het daar verdiept wordt aangelegd. Dan zou de schade voor de open enk beperkt kunnen blijven. Verdiept bouwen is echter door Liander telkens afgewezen, omdat het onnodige risico’s met zich mee zou brengen. En omdat het een duurdere oplossing is. Dat laatste was voor enkele raadsleden aanleiding om Liander alvast de suggestie mee te geven dan toch maar naar andere locaties te kijken.

Wethouder en Liander aan zet
Schakelstation1Wethouder Bert Groot Wesseldijk aan het woordWethouder Bert Groot Wesseldijk zag in dat de raad nog zoveel vragen had, dat er extra werk te doen is. Hij zegde toe op korte termijn met zijn ambtenaren en Liander in overleg te gaan en dan aan de raad te laten weten hoe hij verder wil met dit dossier. Daarbij maakte hij echter niet duidelijk of zijn insteek zal zijn alsnog het schakelstation op de locatie aan de Groeneweg te realiseren of dat hij Liander zal adviseren een ‘plan B’ te gaan uitwerken.
Hoewel het uit de beantwoording door de wethouder niet duidelijk bleek, gaat de Dorpsraad Gorssel er desgevraagd van uit dat zij bij het vervolgtraject intensief betrokken zal worden.

Gorssel.nl
18 januari 2016 

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends