Laatste nieuws

Reactietermijn Kernvisie Wonen verlengd

Gorssel zoekgebieden kleinZoeklocaties voor woningbouw bebouwde kom Gorssel

De inloopuren om kennis te nemen van de plannen die beschreven staan in het voor­ontwerp Kernvisie Wonen Gorssel zijn voorbij, maar de termijn om reactie­formulieren in te sturen is verlengd. 

Kernvisie Wonen Gorssel
In het voorontwerp Kernvisie Wonen Gorssel zijn het aantal te bouwen woningen, de mogelijke locaties en het type woningen dat gebouwd gaat worden te vinden. Extra woning­bouw is voorzien in uitbreidings­gebieden tussen Dommerholtsweg en Elfuursweg, tussen de N348 en Smitskamp/Lijnbaan, langs de zuid- en oostrand van Grooter­kamp en aan de westkant van de Kamperweg (Hoefslag/Reuvekamp). De ‘Mogezompweide’ is aangemerkt als locatie voor inbreiding.
Uiterlijk 13 september 2021 kunnen Gorsselnaren hun mening geven over de woningbouwplannen in het dorp.

Mening van Gorsselnaren telt
In dit stadium is alleen nog sprake van een eerste inventarisatie: de Kernvisie Wonen Gorssel is immers slechts een voor­ontwerp en heeft nog geen formele status. Bij de definitieve keuzes (aantal te bouwen woningen, locaties en doel­groepen) wordt rekening gehouden met de inbreng van de inwoners van Gorssel. Na de inventarisatie door de gemeente komt er een ontwerp Kernvisie Wonen. Op die ontwerp visie kunnen belanghebbenden te zijner tijd ziens­wijzen indienen. Vervolgens stelt de gemeenteraad voor elke kern de definitieve Kernvisie Wonen vast. 
Er komen dus nog meer momenten om je zegje te doen en het is niet ‘nu of nooit’. Maar het is wel degelijk belangrijk om de gemeente nu al te laten weten ‘welke kant het volgens Gorssel­naren op moet’ in hun dorp: hoeveel woningen moeten er komen en voor wie. En vooral: waar en waar niet. 
Ook de Dorpsraad Gorssel roept inwoners op hun stem te laten horen: “Veel inwoners van Gorssel maken zich zorgen over de (voorlopige) plannen van de gemeente en de potentiële bouw­locaties die zijn aangegeven. Verenig u in uw buurt, laat van u horen en kom vooral met argumenten waarom er op een bepaalde plek wel en een andere plek niet gebouwd moet worden. Dat bepaalt de uiteindelijke invulling van de Kernvisie Wonen Gorssel”.

Niet alleen voor Gorsselnaren
Uit de inloopbijeenkomsten kwam onder meer naar voren dat inwoners zich wel moeten realiseren dat de gemeente geen invloed heeft op het bestemmen van huur- en koop­woningen voor alleen de ‘eigen’ inwoners. “De gemeente heeft wel een stem bij het bepalen van locatie en de soort en de hoeveelheid woningen, maar we kunnen niet afdwingen dat er alleen voor Gorssel­naren gebouwd wordt”. 

Reactieformulier
Gorssel.nl heeft bij de gemeente nagevraagd of het mogelijk is een uitgebreidere reactie, apart van het digitale formulier, in te sturen. Veel mensen zullen immers de behoefte hebben hun eigen verhaal te vertellen en niet genoeg hebben aan beantwoording van de vragen op het digitale formulier. In dat geval is het mogelijk om op het formulier te verwijzen naar een bijlage. Die bijlage moet dan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De Dorpsraad heeft aangegeven graag een kopie te ontvangen van eventuele brieven aan de gemeente via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Het is volgens de gemeente niet zeker of het bij de inventarisatie lukt alle ‘eigen brieven’ ook in de reactie­nota mee te nemen, maar alle reacties zijn welkom en blijven dat ook gedurende het hele proces. Zoals aangegeven, er komen nog meer inspraakmomenten. 
Het is dus in ieder geval raadzaam uiterlijk 13 september 2021 een reactieformulier, eventueel met bijlagen, in te vullen. Het formulier is te vinden via www.lochem.nl/kernvisiewonen


Redactie Gorssel.nl
10 september 2021

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends