Laatste nieuws

Rechtbank vernietigt vergunning biomassacentrale

De aangevraagde omgevingsvergunning voor een biomassacentrale langs het Twentekanaal bij Zutphen past niet binnen de voorschriften van de bouwverordening. Tot dat oordeel kwam de rechtbank Arnhem op 17 december jl. Volgens de rechtbank wordt niet voldaan aan de voorwaarden van de bouwverordening om van de voorschriften van de bouwverordening af te wijken. Het plan paste niet in het vigerende bestemmingsplan en daarom was de gemeente Zutphen niet bevoegd om de omgevingsvergunning voor de biomassacentrale te verlenen. De rechtbank heeft het besluit vernietigd omdat de wettelijke grondslag ontbeert. Dit gebrek kan alleen gerepareerd worden met de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan.

Haastwerk
BiomassaCentraleArtistImpressionStentorKLArtist impression van de biomassacentrale. Bron: De StentorDe gemeente Zutphen verleende in november 2014 na een zeer voortvarende procedure een omgevingsvergunning voor de centrale aan het Bredase bedrijf Biomassacentrale Zutphen B.V. De centrale van 30 meter hoog zou op de voormalige vuilstort Fort de Pol langs het Twentekanaal moeten komen en zou vanaf de uiterwaarden bij Eefde en Gorssel goed te zien zijn.
Met die aanvraag was haast in verband met het verlopen van de aanvraagmogelijkheid van een bijdrage van de rijksregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE). Zonder deze subsidie van ongeveer € 65 miljoen voor een periode van twaalf jaar is de exploitatie van de centrale kansloos.
De aanvraag voor de SDE-Subsidie is op de dag van de afgifte van de omgevingsvergunning verzonden en is inmiddels toegekend.

Vergassingsinstallatie
De betreffende installatie is geen ‘gewone’ centrale waar biomassa wordt verbrand, zoals er diverse in Nederland zijn, maar een vergassingsinstallatie die gas zou moeten leveren dat na behandeling in dezelfde installatie direct het gasnet in kan worden gepompt. Dat is zeer experimenteel en volgens diverse bronnen zou de installatie nooit gas kunnen produceren dat schoon genoeg is voor het gasnet. Er bestaan vergassingsinstallaties met biomassa als inputmateriaal, maar die leveren gas dat lokaal wordt verbrand voor verwarming of elektriciteitsopwekking. 

Vervolg
Voor reparatie van de door de rechtbank vernietigde omgevingsvergunning is een wijziging van het vigerende bestemmingsplan nodig. Op dit moment onduidelijk of de gemeente en de initiatiefnemers nog een poging zullen wagen. In september jl. werd bekend dat het bedrijf onderzoek uitvoerde naar locaties elders (ook buiten Zutphen). Een eerste koopoptie op de grond bij Fort de Pol heeft het bedrijf al laten verlopen. Dus ook los van de juridische procedure was het al onduidelijk of de centrale er zou komen.


Gorssel.nl
20 december 2015

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends