Laatste nieuws

RONA roept op om petitie te tekenen tegen PHS-GON

RONA (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking) spant zich in om de leefbaarheid en veiligheid voor omwonenden van het spoor waarborgen en biedt de gelegenheid om een petitie voor een toekomstvaste oplossing van goederenspoor door Oost-Nederland te tekenen. 

Milieu Effect Rapportage
Zowel het college van B&W van Lochem als de Dorpsraad Gorssel hebben onlangs een reactie ingediend op de aanvullende Milieu Effect Rapportage (MER) inzake de plannen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Gemeente Lochem en de Dorpsraad Gorssel vinden het onverantwoord dat de bestaande sporen die door dorpen lopen en nooit zijn ontworpen voor vervoer van gevaarlijke stoffen met wat aanpassingen wel die functie zouden krijgen. Naar hun oordeel is de veiligheid met de bestaande wettelijke risiconormen onvoldoende gewaarborgd. Dorpsraad en gemeente hebben voorkeur voor een geheel nieuw tracé uitsluitend voor goederenvervoer. Dat is een degelijke en toekomstbestendige oplossing. De vele onzekerheden maken het onverantwoord dat er nu besluiten worden genomen, aldus de indieners van de reactie op de MER. Het is onaanvaardbaar om ten gunste van het reizigersvervoer in de Randstad het goederenvervoer in Oost-Nederland te laten rijden op bestaand spoor en daarmee het woon- en leefmilieu langs het spoor aan te tasten.

Rona

Petitie
Ook RONA wil dat de overheid dit besluitvormingsproces heroverweegt en afziet van de intensivering van het gebruik van het bestaand spoor door Oost-Nederland. Om dit kracht bij te zetten zal RONA begin maart 2014 een petitie overhandigen aan de voorzitter van de Eerste Kamer Commissie Infrastructuur Milieu en Ruimtelijke Ordening.

Klik hier om de petitie een toekomstvaste oplossing van goederenspoor door Oost Nederland te lezen en te tekenen. Een unieke gelegenheid om uw stem te laten horen in Den Haag.

Lees hier het artikel op Gorssel.nl van 31 januari 2014 over de reactie van gemeente en Dorpsraad op de MER.

www.rona-info.nl


Gorssel.nl
17 februari 2014

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends