Laatste nieuws

Ruim 1050 steunbetuigingen petitie Bloemenkamp

De petitie ‘Steun de bewoners van de Bloemenkamp’ heeft ruim 1050 steunbetuigingen opgeleverd. 
De initiatiefnemers overhandigen het resultaat binnen­kort aan de directie van Habion/VGZ en aan Lochems burgemeester Van ’t Erve. Dat kondigen ze aan in een brief aan de gemeente­raad, die een oordeel moet vormen over de geactualiseerde woonvisie ‘Strategische keuzes woningbouw gemeente Lochem 2018-2025’. 

Verlies sociale woningvoorraad
Bloemenkamp 1 kleinDe Bloemenkamp: gemeentelijk monument?De brief aan de raad vestigt nog eens de aandacht op het dreigende verlies van 39 betaalbare appartementen door de voor­genomen sloop van De Bloemenkamp ten gunste van nieuwbouw van dure appartementen door Habion/VGZ. De initiatief­nemers roepen de raad op zich in te zetten voor de bewoners van De Bloemen­kamp. In hun brief spreken de initiatief­nemers de hoop uit dat de raad bij de vaststelling van de definitieve Woon­visie het verlies van sociale huur­woningen in Gorssel een halt toeroept en zorgdraagt voor behoud en uitbreiding in plaats van verlies van betaalbare woningen.

Vragen PvdA
Ook de PvdA maakt zich (nog steeds) zorgen over het onttrekken van woningen aan de voorraad betaalbare woningen in Gorssel. De partij stelt (opnieuw) schriftelijke vragen aan het college naar aanleiding van de in maart 2021 unaniem aangenomen motie, waarin het college wordt opgedragen “In geval van sloop van de Bloemenkamp voltijdig of gelijktijdig, in goed overleg met de huidige bewoners van de Bloemenkamp, te zorgen voor vervangende (sociale huurwoningen) in Gorssel”.

Knuttel
In dezelfde brief wijzen de opstellers op de bijzondere kwaliteit van het uit 1960 daterende en door de Deventer architect Knuttel ontworpen appartementen­complex. De brief gaat vergezeld van een pleidooi voor het verlenen van de status van gemeentelijk monument aan De Bloemen­kamp en voor het behoud en renovatie van het gebouw. Een architect/stedenbouwkundige ondersteunt het pleidooi met (steden)bouwkundige, sociaaleconomische en cultuur­historische argumenten. 


Redactie Gorssel.nl
13 december 2021

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends